Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2017

wybrany kandydat: Anna Wanda Zajczenko, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: wybrany kandydat najlepiej spełnił wymagania formalne, posiada doświadczenie zawodowe


Wytworzył: Maciej Cytarzyński (6 września 2017)
Wprowadził: Maciej Cytarzyński (6 września 2017, 12:23:16)stanowisko:

Samodzielny referent

miejsce pracy: Młodzieżowy Dom Kultury
termin składania dokumentów: 1 września 2017  12:00 
 
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W JELENIEJ GÓRZE 
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 12 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
 
SAMODZIELNY REFERENT
Wymiar czasu pracy: etat
I. Wymogi dotyczące stanowiska:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające podjęcie pracy na danym stanowisku,
3) znajomość prawa oświatowego (m.in. Karta Nauczyciela), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,
4)  znajomość obsługi programu Kadry firmy Vulcan,
5) dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności standardowych edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, poczty elektronicznej,
6)  komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność,
7)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
8) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
II. Wymagania dodatkowe:
1)  dyspozycyjność,
2)  wysoka motywacja do pracy.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) obsługa ruchu kadrowego, ewidencja czasu pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi zgodnie z przepisami prawa, obsługa programu kadrowego Vulcan,
2)  kompletowanie dokumentacji kadrowej,
3)  sporządzanie wszelkich umów o pracę,
4) sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników, do których wydawania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa,
5) sporządzanie obowiązujących sprawozdań kwartalnych, rocznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Główny Urząd Statystyczny, System Informacji Oświatowej, Urząd Miasta Jelenia Góra),
6) prowadzenie dokumentacji o stanie liczebnym uczestników zajęć w poszczególnych sekcjach,   
7)  sporządzanie raportów kasowych, prowadzenie wpłat kasowych od uczestników zajęć na konto Komitetu Rodzicielskiego,
8)  kompletowanie dokumentacji  osób przechodzących na emeryturę lub rentę (ZUS),
9)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
10) archiwizowanie dokumentacji kadrowej,
11) inne wynikające z zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
IV. Dokumenty aplikacyjne:
1) CV powinno być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.Nr 101, poz, 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).
2)  list motywacyjny,
3)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopię dokumentu tożsamości,
4) kopie świadectw i dyplomów potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje (oryginały do wglądu),
5)  kopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy),
6)  zaświadczenie o niekaralności
V. Wymienione dokumenty  należy składać lub przesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „samodzielny referent” na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12, 58-500 Jelenia Góra w terminie do 01-09-2017
VI. Kandydaci spełniający wymogi niniejszej oferty zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 01-09-2017. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 04-09-2017r.
VII. Młodzieżowy Dom Kultury zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
VIII. Oferty nie zakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie MDK do dnia15-09-2017r. Nieodebrane po tym terminie będą komisyjnie zniszczone.
  IX.  Oferty, które wpłyną do Młodzieżowego Domu Kultury po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
   X.  Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie niezwłocznie po rozstrzygnięciu w BIP.
                                                                                              p.o. Dyrektor
                                                                          Młodzieżowego Domu Kultury  w Jeleniej Górze
                                                                                     mgr Ireneusz Taraszkiewicz
 

Wytworzył: Maciej Cytarzyński (21 sierpnia 2017)
Opublikował: Maciej Cytarzyński (21 sierpnia 2017, 13:18:34)

Ostatnia zmiana: Maciej Cytarzyński (6 września 2017, 12:23:16)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 691

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij