Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2017

wybrany kandydat: Agnieszka Pawłowska, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Komisja konkursowa uznała, że pani Agnieszka Pawłowska w najwyższym stopniu spełnia kryteria wymagane na stanowisku - samodzielny referent - intendent.


Wytworzył: K. Raczek (27 września 2017)
Wprowadził: Krzysztof Raczek (27 września 2017, 16:36:56)stanowisko:

samodzielny referent - intendent

miejsce pracy: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 20 września 2017  15:00Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze ulica Jana Kilińskiego 5/7
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze
samodzielny referent - Intendent
w wymiarze 1 etatu
1. Wymagania formalne
- obywatelstwo polskie lub  obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na tym stanowisku, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
- wykształcenie - minimum wykształcenie średnie, preferowane ekonomiczne lub gastronomiczne,
- umiejętność obsługi komputera, znajomość programów informatycznych, WORD, EXCEL, poczta elektroniczna,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

  2. Zakres obowiązków
1. Zaopatrywanie Bursy  w produkty spożywcze. 
2. Nadzorowanie sporządzania posiłków .
3. Sporządzanie jadłospisów. 
4. Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie,
5. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. Przestrzeganie przepisów związanych z GHP i HACCP, 
7. Naliczanie odpłatności za posiłki, odliczanie kwot za okresu usprawiedliwionego niekorzystania z posiłków.
8. Przygotowywanie specyfikacji i przeprowadzanie zapytania cenowego/przetargu na produkty spożywcze. 
9. Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Bursy  wynikających z organizacji pracy w placówce.
  3. Warunki pracy i płacy:
Zatrudnienie na  czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym) lub zatrudnienie na czas nieokreślony, wymiar czasu pracy 1 etatu. Wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. - Dz.U.2014.1786 t.j. z dnia 2014.12.11.
 
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 
5. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny, 
2. życiorys - CV, 
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
5. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
6. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o Pracownikach Samorządowych - jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
 Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 20 września 2017 r. do godz. 15.00 - osobiście lub drogą pocztową na adres Bursy (Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze ulica Kilińskiego 5/7, 58-500 Jelenia Góra), lub mailowo – na adres:  bursa1@jeleniagora.pl.
Kandydaci spełniający wymogi niniejszej oferty zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej do 21.09.2017r. do godziny 15.00. 

Oferty nie zakwalifikowane będą do odbioru w siedzibie Bursy  do dnia 04.10.2017r. nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Jelenia Góra.Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24).


Wytworzył: Krzysztof Raczek (7 września 2017)
Opublikował: Krzysztof Raczek (8 września 2017, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (27 września 2017, 16:36:56)
Zmieniono: Wprowadzono wyniki naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 286

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij