Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (17)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (25)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Helena Białowąs, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Spełnia kryteria wymagane na stanowisku


Wytworzył: Danuta Pawłowicz (26 października 2017)
Wprowadził: Robert Moszak (26 października 2017, 11:17:47)stanowisko:

specjalista ds. organizacyjnych i kadr

miejsce pracy: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2
termin składania dokumentów: 23 października 2017  15:00Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2  im. Stanisława Staszica                                w Jeleniej Górze
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : specjalista ds. organizacyjnych i kadr
zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku od dnia 01.11.2017r.
1.Wymagania niezbędne:
    a) obywatelstwo polskie,
    b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,
    c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
        publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
    e) wykształcenie wyższe umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku,
    f)minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
   g)dobra znajomość obsługi komputera , w szczególności  standardowych edytorów tekstu, arkuszy 
       kalkulacyjnych, poczty elektronicznej,
    h)znajomość przepisów  prawo oświatowe, Karta Nauczyciela ,Kodeks pracy,
    i)umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
    j)rzetelność , dokładność ,samodzielność, odpowiedzialność.
   k)uprzejmość i umiejętność poradzenia sobie z trudnymi sprawami.
 
2.Wymagania dodatkowe:
    a) doświadczenie zawodowe na danym stanowisku,
    b)komunikatywność , umiejętność pracy w zespole , dyspozycyjność,
    c)wysoka motywacja do pracy.
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   -prowadzenia biura Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2,
  - przepisywanie kserowanie pism,
  -prowadzenie książki rejestru pism przychodzących i wychodzących,
  -przyjmowanie poczty elektronicznej i informowanie Dyrektora o sprawach pilnych
  -wysyłanie korespondencji
  -codzienne przygotowanie „poczty” do akceptacji Dyrektora,
  -rozdział korespondencji na komórki organizacyjne Zespołu ,zgodnie z dyspozycją Dyrektora,
  -prowadzenie rejestru kontroli, 
   -prowadzenie akt osobowych pracowników,
   -prowadzenie rejestru delegacji i zwolnień lekarskich,
    -ustalania prawa do urlopów
    -prowadzenie ewidencji  badań lekarskich pracowników,
4.Informacja o warunkach pracy:
    -norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,
    -norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,
    -wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 30-go dnia każdego miesiąca,
    -możliwe rozpoczęcie pracy już od 01 listopada  2017 r.
   
  5.Wymagane dokumenty i oświadczenia
   a)  list motywacyjny,
       b) życiorys zawodowy – curriculum vitae,
      c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie ,
      d) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,
       e) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, 
          przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz  
          samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 
          skarbowe,
       f) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
           praw publicznych,
   g) podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
     zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie 
     z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 z późn. 
     zm.)oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz.1202     
    z późn.zm.).
6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów ofert:
1)      Termin:  do  23 października  2017 r.
2)      Sposób:
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko specjalisty d/organizacji i kadr  w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze.
3)      Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 39/41 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze.
7. Inne informacje
1)    Ofert, które wpłyną do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2  w Jeleniej Górze po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
2)    Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.10.2017r. o godz. 12.00. 
3)    Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U.
z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
4)    Informacje o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie www.bip.gov..pl/.oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze ul.1 Maja 39/41.
5)    Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
6)    oferty pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
7)    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75-6423900 .
                                                                                                                 
                                                                                                                 DYREKTOR
                                                                                                         Danuta Pawłowicz
 

Wytworzył: Danuta Pawłowicz (9 października 2017)
Opublikował: Robert Moszak (9 października 2017, 08:38:12)

Ostatnia zmiana: Robert Moszak (26 października 2017, 11:17:47)
Zmieniono: Wynik konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 594

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij