Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

referent do spraw kadr

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 20 września 2018  12:00OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO


Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej 
w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-500 Jelenia Góra

ogłasza nabór na wolne stanowisko:


referent

(pełny wymiar czasu pracy)


Wymogi dotyczące stanowiska referenta

 • wykształcenie min. średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

 • znajomość prawa oświatowego,

 • znajomość oprogramowania biurowego pakietu MS Office,

 • znajomość obsługi programów firmy Vulcan – pakiet Optivum,

 • umiejętność obsługi programu SIO i Arkusza Organizacyjnego,

 • znajomość przepisów Prawa Pracy i Karty Nauczyciela


Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,

 • rzetelność, samodzielność, komunikatywność,

 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy,

 • staż pracy lub praktyka w placówce oświatowej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły zgodnie z przepisami prawa pracy i karty nauczyciela,

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy - ruch kadrowy,

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,

 • kompletowanie dokumentacji kadrowej,

 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych: GUS, PFRON, analiz dotyczących zatrudnienia,SIO

 • archiwizowanie dokumentacji kadrowej,

 • ścisła współpraca z płacami i sekretariatem,

 • prowadzenie:

- księgi ewidencji uczniów,

- księgi absolwentów,

- ewidencji wydanych świadectw,

- ewidencji druków ścisłego zarachowania,

 • odpowiada materialnie za powierzone druki ścisłego zarachowania, sprzęt, pieczęcie i urządzenia

techniczne sekretariatu,

 • inne wynikające z zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.


Informacja o warunkach pracy: 
1) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin, 
2) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin, 
3) wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 30-go dnia każdego miesiąca, 
4) możliwe rozpoczęcie pracy od 01 października 2018 r. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 
1) list motywacyjny, 
2) życiorys zawodowy – curriculum vitae, 
3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, 
4) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy, 
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 
6) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 
7) podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Termin: 
do 20 września 2018 r. 
2) Sposób: 
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „nabór na stanowisko referent w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze”, 
3 Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 5 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły.


Inne informacje 
1) Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. 
2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2018r. o godz. 10.00
3) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224,z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
4) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie. 
5) Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani. 
6) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych. 
7) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 5 oraz na tablicy informacyjnej szkoły. 
8) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie. 

9) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75-75 474 22 lub 75-75 474 36

Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji

skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Dyrektor ZSPUiBS

Paweł Dernoga


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (4 września 2018)
Opublikował: Damian Pieniądz (4 września 2018, 17:31:58)

Ostatnia zmiana: Damian Pieniądz (10 września 2018, 22:12:28)
Zmieniono: Zamknięcie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij