Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Marzena Kałudzińska, Goduszyn 
uzasadnienie wyboru: Pozytywny wynik naboru


Wytworzył: M Kołodyńska (27 września 2018)
Wprowadził: Małgorzata Kołodyńska (27 września 2018, 15:08:57)stanowisko:

Starszy księgowy

miejsce pracy: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 24 września 2018  10:00DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII  
W JELENIEJ GÓRZE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

- starszy księgowy ( 1/2 etatu ). Zatrudnienie na czas określony, docelowo na czas nieokreślony. 

WARUNKI NABORU

1. wymagania niezbędne :
średnie ekonomiczne
biegła znajomość komputera programy Office ( Microsoft Word,Excel,Internet), Księgowość Optivum, Płace Optivum , Płatnik .
obsługa urządzeń biurowych.
biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy. 

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku :

1. znajomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń płacowych, zasiłkowych                         i podatkowych,
2. sumienne , rzetelne  i terminowe wykonywanie wyznaczonych zadań,
3. zgłaszanie zwierzchnikowi występujących w pracy trudności,
4. sporządzanie list płac,
5. sporządzanie przelewów dotyczących płac, zasiłków, podatków oraz pozostałych zobowiązań dotyczących działalności placówki,
6. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PIT 4R ,
7. sporządzanie raportów imiennych pracowników RCA, RSA oraz deklaracji rozliczeniowych DRA ,
8. sporządzanie kart zarobkowych, zasiłkowych i podatkowych,
9. sporządzanie informacji podatkowej PIT 11 , PIT 8, PIT 40,
10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych,
11. prowadzenie ewidencji płac ,
12. wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń ,

Wymienione niżej dokumenty lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie należy składać osobiście u dyrektora lub w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze ul. Sprzymierzonych 9


CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych – Dz. U
 nr 133,poz 883 ).
list motywacyjny,
kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe ( osoba, która w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia – przedstawia informację z Krajowego Rejestru Karnego )
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy 
( oryginały do wglądu ),
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska
kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. Jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnień o których mowa jest w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
 w Jeleniej Górze  nie przekracza 6% 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko referenta ds. księgowości”
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze

 
 Ostateczny termin, do którego muszą być złożone ww. dokumenty określa się na 
                                    24 września  2018 r. do godziny 10 00 . 


Kandydaci spełniający wymogi niniejszej oferty zostaną poinformowani telefonicznie 
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej najpóźniej do dnia 25 września 2018 r. do  godziny 15.00

Oferty nie zakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie do dnia 26 września 2018 r. – nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty, które wpłyną do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Jelenia Góra  


Wytworzył: Małgorzata Kołodyńska (7 września 2018)
Opublikował: Małgorzata Kołodyńska (7 września 2018, 08:30:51)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kołodyńska (27 września 2018, 15:08:57)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 193

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij