Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Alina Dudzik, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Spełnia wymogi do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. księgowości.


Wytworzył: Janina Ofman (7 lutego 2019)
Wprowadził: Robert Moszak (7 lutego 2019, 10:11:28)stanowisko:

specjalista ds. księgowości

miejsce pracy: ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE
termin składania dokumentów: 30 stycznia 2019  15:00ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2
W JELENIEJ GÓRZE
 
OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO
 SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI W WYMIARZE ½ ETATU
 
Wymagania niezbędne:
1.wykształcenie wyższe  lub  średnie ekonomiczne
2. co najmniej trzy letni staż pracy w obszarze finansów i księgowości
3.znajomość przepisów o systemie oświaty
4.znajomość zasad rachunkowości
5.dobra znajomość Office (WORD i Excel)
4.zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 
Wymagania dodatkowe:
1.dyspozycyjność
2.umiejętność współpracy z zespołem ludzkim.
3.odpowiedzialność
4.umiejętność redagowania pism urzędowych
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.Prowadzenie ewidencji magazynu żywnościowego – sporządzanie miesięcznych zestawień
przychodów i rozchodów , uzgadnianie z magazynem sald ilościowych oraz wartościowych
ze stanem księgowym.
2.Prowadzenie kasy szkoły.
3.Wystawianie faktur za wykonane usługi.
5.Prowadzenie rejestry VAT..
 
Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia świadectw – do wglądu 
oryginały),
4.doświadczenie zawodowe (kserokopia świadectw pracy  – do wglądu  oryginały),
5.inne kwalifikacje i umiejętności (dokumentacja),
6.zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych – oryginał,
 
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1)Termin:  do 30 stycznia 2019 r.
2)Sposób:
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko SPECJALISTY DS. KSIEGOWOŚCI w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze.
3)Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 39/41 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.                             O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze.
 
 Inne informacje
1) Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2  w Jeleniej
Górze  po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez 
kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
 2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.01.2019r. o godz. 10.00. 
 
3) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku 
polskim.
4)Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu 
naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
5)Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
6)Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną                                         
dołączone do akt osobowych.
7)Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie   
   internetowej Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2  w Jeleniej Górze oraz na 
tablicy informacyjnej szkoły.
8)Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez 
zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane 
dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
9)Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75-6423901 lub 75-6423918.
 
DYREKTOR
mgr Danuta Pawłowicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Danuta Pawłowicz (15 stycznia 2019)
Opublikował: Robert Moszak (15 stycznia 2019, 11:30:29)

Ostatnia zmiana: Robert Moszak (7 lutego 2019, 10:11:28)
Zmieniono: wynik konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 310

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij