Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Katarzyna Jabłońska- Elert, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Pani Katarzyna Jabłońska- Elert spełnia w pełni wymogi do wykonywania pracy na stanowisku referent do spraw administracyjnych w Szkole Podstawowej nr 8


Wytworzył: Artur Kasperowicz (1 lutego 2019)
Wprowadził: Artur Kasperowicz (1 lutego 2019, 09:31:53)stanowisko:

referent do spraw administracji 1/2 etatu

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 8
termin składania dokumentów: 24 stycznia 2019  12:00
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W JELENIEJ GÓRZE
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE

 
referent do spraw administracji (1/2 etatu). Zatrudnienie od dnia Styczeń 2019r.
 
                                    WARUNKI NABORU
            1.wymagania niezbędne;
-           staż pracy min. 2 lata, znajomość aplikacji biurowych, obsługa komputera, programów             office Word, Exel, obsługa urządzeń biurowych,
-           stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
-           posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,
-           odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
-           umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

          2. Wskazanie zakresu zadań:
-           rozliczenie godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
-           bieżące uzupełnianie księgi zastępstw nauczycieli,
-           prowadzenie ewidencji- wykazu nieobecności nauczycieli,
-           sporządzanie wykazów pomocniczych celem obliczenia wynagrodzeń nauczycieli,
-           przygotowywanie decyzji o wymiarze wynagrodzenia zasadniczego i dodatków,
-           wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z
            poleceń Dyrektora szkoły.
 
     
 
Wymienione niżej dokumenty lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 mieszczącym się przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze.
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,
- dokument potwierdzający tożsamość lub potwierdzoną kserokopię,
- dokumenty potwierdzające staż pracy,
- inne dokumenty.
 
Oferty wraz z dokumentami należy składać:
-  osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej 
   Górze, ul. Paderewskiego 13 z dopiskiem „Nabór na stanowisko:
   Referent do spraw administracyjnych”
 
Ostateczny termin, do którego muszą być złożone ww. dokumenty określa się na 24 styczeń 2019r. do godziny 12.00.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane
osobowe, jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze, ul. Paderewskiego 13.
Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych na adres e-mail: spnr8jg@op.pl.
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownicze zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Z uprawnień tych może Pan/Pani skorzystać:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są 
    nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do
   celów, dla których zostały zebrane przez Miasto;
• w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana swojej zgody na przetwarzanie danych, gdy 
   zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
• w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane 
   będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że 
   dane są nieprawidłowe – może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana
   danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych 
   odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w  
   związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym
   jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych
   Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli
przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać
zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres 14 dni
roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji
Publicznej, a w przypadku pięciu najlepszych kandydatów przez okres 3 miesięcy od dnia
nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór. Pani/Pana dane osobowe nie
będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

Wytworzył: Artur Kasperowicz (15 stycznia 2019)
Opublikował: Artur Kasperowicz (15 stycznia 2019, 14:22:55)

Ostatnia zmiana: Artur Kasperowicz (1 lutego 2019, 09:31:53)
Zmieniono: wprowadzona osobę która została zakwalifikowana do pracy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 522

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij