Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

Pomoc kuchenna

miejsce pracy: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 11 października 2019  12:00
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
Ul. Jana Kilińskiego 5, 7
58-500 Jelenia Góra
Telefon/fax: 75 64-53-270; poczta internetowa: bursa1@jeleniagora.pl
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI: pomoc kuchenna
(na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24)
1. Stanowisko: pomoc kuchenna
2. Miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
3. Wymiar czasu pracy:  1  etat, praca zmianowa.
4. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a. Wykształcenie: co najmniej podstawowe,
b. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24,
c. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie),
d. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych obowiązków,
e. Kultura osobista w stosunku do wychowanków i pracowników Bursy
f. Szczegółowy zakres czynności na tym stanowisku dostępny jest w administracji Bursy Szkolnej nr 1 od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
5. Wymagane dokumenty:
a. Podanie o pracę z CV uwzględniającym przebieg pracy zawodowej
b. Oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.)
7. Termin składania dokumentów: 11 październik  2019 roku  do godziny 12:00.
8. Dokumenty można składać osobiście od 7:00 do 15:00 w dni robocze w administracji Bursy, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres : bursa1@jeleniagora.pl (skan z podpisem)
9. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie BIP. W ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia naboru należy odebrać złożone dokumenty, w przypadku nieodebrania – będą one komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 64-53-270 od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
Dyrektor Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
Krzysztof Raczek

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Raczek (1 października 2019)
Opublikował: Krzysztof Raczek (1 października 2019, 21:31:10)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (25 października 2019, 09:26:35)
Zmieniono: Wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 322