Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

ROBOTNIK do pracy lekkiej - sprzątanie

miejsce pracy: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze wraz z oddziałem na ulicy J. Kilińskiego 38,
termin składania dokumentów: 23 marca 2020  12:00
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
Ul. Jana Kilińskiego 5, 7
58-500 Jelenia Góra
Telefon/fax: 75 64-53-270; poczta internetowa: bursa1@jeleniagora.pl
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI: ROBOTNIK do pracy lekkiej - sprzątanie
(na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24)
1. Stanowisko: Robotnik do pracy lekkiej
2. Miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze wraz z oddziałem na ulicy J. Kilińskiego 38
3. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu, praca zmianowa, w tym możliwa nocna w okresie wakacji.
4. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a. Wykształcenie: co najmniej podstawowe,
b. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24,
c. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie),
d. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych obowiązków,
e. Posiadanie kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na o stanowisku- robotnik do pracy lekkiej:
1. Sprzątanie pomieszczeń Bursy wraz z oddziałem na ulicy J. Kilińskiego 38,
2. Sprzątanie terenu wokół Bursy wraz z oddziałem na ulicy J. Kilińskiego 38,
3. Dozorowanie obiektu
4. Nadzór nad magazynem pościeli
5. Planowanie i zamawiane na czas środków chemicznych potrzebnych do w/w prac
f. Kultura osobista w stosunku do wychowanków i pracowników Bursy
g. Szczegółowy zakres czynności na tym stanowisku dostępny jest w administracji Bursy Szkolnej nr 1 od 8:00 do 13:00 w dni robocze.
5. Wymagane dokumenty:
a. Podanie o pracę z CV uwzględniającym przebieg pracy zawodowej
b. Oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.)
7. Termin składania dokumentów: 23 marca  2020 roku do godziny 12:00.
8. Dokumenty można składać osobiście od 8:00 do 13:00 w dni robocze w administracji Bursy, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres : bursa1@jeleniagora.pl (skan z podpisem)
9. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie BIP Bursy Szkolnej nr 1 -http://edukacja.bip.jeleniagora.pl/ . W ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia naboru należy odebrać złożone dokumenty, w przypadku nieodebrania – będą one komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 64-53-270 od 8:00 do 13:00 w dni robocze.
Dyrektor Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
Krzysztof Raczek

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Raczek (14 marca 2020)
Opublikował: Krzysztof Raczek (14 marca 2020, 14:48:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 298