Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

specjalista d/s ksiegowości

miejsce pracy: Zespół Szkół Technicznych 'Mechanik' w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 30 września 2020  12:00

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych „ Mechanik” w Jeleniej Górze
Ogłasza nabór na wolne stanowisko
SPECJALISTY D/S KSIĘGOWOŚCI  w wymiarze 0,3 etatu
 
Wymagania niezbędne:
 
1. wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne
2. co najmniej trzy letni staż pracy w obszarze finansów i księgowości
3. znajomość przepisów o systemie oświaty
4. znajomość zasad rachunkowości
5. znajomość i umiejętność rozliczania projektów unijnych
6. dobra znajomość Office (WORD i Exel)

Wymagania dodatkowe:
 
1. dyspozycyjność
2. umiejętność współpracy z zespołem ludzkim
3. zaangażowanie w wykonywaną pracę
4. znajomość zasad księgowości budżetowej, klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1. rozliczanie projektów unijnych
2. kompletowanie dokumentów księgowych i weryfikacja dokumentacji księgowej pod względem formalnym
3.prowadzenie na bieżąco ewidencji księgowej operacji gospodarczych, ewidencji dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
4. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych  wydanych przez dyrektora jednostki, które należą do specjalisty d/s księgowości

metryczka


Wytworzył: Joanna Szwąder-Ranalli (16 września 2020)
Opublikował: Joanna Szwąder-Ranalli (16 września 2020, 15:11:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 542