Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Sylwia Ciba, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Pani Sylwia Ciba w najwyższym stopniu spełniła wymagania dotyczące naboru.


Wytworzył: K.Raczek (21 września 2021)
Wprowadził: Krzysztof Raczek (21 września 2021, 13:33:33)stanowisko:

ROBOTNIK do pracy lekkiej - sprzątanie

miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ulica Jana Kilińskiego 5, 7
termin składania dokumentów: 30 sierpnia 2021  12:00
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
Ul. Jana Kilińskiego 5, 7
58-500 Jelenia Góra
Telefon/fax: 75 64-53-270; poczta internetowa: bursa1@jeleniagora.pl
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI: ROBOTNIK do pracy lekkiej - sprzątanie
(na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2019.1282 t.j. z dnia 2019.07.11)
1. Stanowisko: Robotnik do pracy lekkiej
2. Miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
3. Wymiar czasu pracy: 1 etat, praca zmianowa, w tym możliwa nocna w okresie wakacji.
4. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a. Wykształcenie: co najmniej podstawowe,
b. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2019.1282 t.j. z dnia 2019.07.11,
c. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie),
d. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych obowiązków,
e. Posiadanie kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na o stanowisku- robotnik do pracy lekkiej, polegającej m.in. na:
1. Sprzątanie pomieszczeń Bursy
2. Sprzątanie terenu wokół Bursy
3. Dozorowanie obiektu
4. Nadzór nad magazynem pościeli
5. Planowanie i zamawiane na czas środków chemicznych potrzebnych do w/w prac
f. Kultura osobista w stosunku do wychowanków i pracowników Bursy
g. Szczegółowy zakres czynności na tym stanowisku dostępny jest w administracji Bursy Szkolnej nr 1 od 7:00 do 15:00 w dni robocze –kontakt telefoniczny na numer: 604069753 lub  75 64-53-270 wew. 25.
5. Wymagane dokumenty:
a. Podanie o pracę z CV uwzględniającym przebieg pracy zawodowej.
b. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
c. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.).
6. Termin składania dokumentów: 30 sierpnia 2021 roku do godziny 12:00.
7. Dokumenty można składać osobiście od 7:00 do 15:00 w dni robocze w administracji Bursy, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres : bursa1@jeleniagora.pl (skan z podpisem).
8. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie BIP Bursy Szkolnej nr 1 -http://edukacja.bip.jeleniagora.pl/ . W ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia naboru należy odebrać złożone dokumenty, w przypadku nieodebrania – będą one komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 604069753 lub 75 64-53-270 od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
Krzysztof Raczek

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Raczek (13 sierpnia 2021)
Opublikował: Krzysztof Raczek (13 sierpnia 2021, 11:35:13)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (21 września 2021, 13:33:33)
Zmieniono: Wprowadzenie rozstrzygnięcia ogłoszenia o pracę.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 290