Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

robotnik gospodarczy

miejsce pracy: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 10 września 2021  15:00
Zespól Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 34
58-560 Jelenia Góra
tel. 075 64-56-228, 075 64-56-248
e-mail: zsart@zsart.edu.pl
Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego
w Jeleniej Górze
 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO
 
Wymiar zatrudnienia : etat 1/1, umowa o prace na czas nieokreślony
Wymagania niezbędne
1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
2. dyspozycyjność,
3. wykształcenie co najmniej podstawowe,
4. odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
5. dokładność,
6. umiejętność pracy w zespole,
 
Zakres wykonywania zadań na stanowisku :
1. Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p.poż.
2. Sprzątanie codzienne po zakończeniu zajęć lekcyjnych przydzielonego rejonu.
3. W przypadku remontu bieżącego lub kapitalnego praca wg dodatkowych ustaleń.
4. Gruntowne porządkowanie szkoły podczas przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich .
5. Piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego - w przypadku awarii sprzętu - natychmiast zgłaszać przełożonym.
6. Stosowanie odzieży roboczej i ochronnej zgodnie z przeznaczeniem.
7. Wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z potrzeb szkoły, zleconych przez dyrektora lub osobę do tego upoważnioną.
 
Wymagane dokumenty
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje,
5. kserokopie świadectw pracy
6. oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,
 
Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko robotnik gospodarczy, w kadrach w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego ul. Cieplicka 34 w dni robocze od godz. 8ºº do 15ºº, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2021 r.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane po zakończonym postępowaniu naborowym.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV, musi być opatrzone klauzulą :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i poz. 1662 /.
Jelenia Góra,2019-10-18

metryczka


Wytworzył: Kinga Banasik (31 sierpnia 2021)
Opublikował: Iwona Małek (10 września 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100