Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 7 (z 7)uzasadnienie wyboru: brak rozstrzygnięcia

stanowisko:

wychowawca

miejsce pracy: Centrum Opieki nad Dzieckiem 'Dąbrówka' w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 17 września 2020  14:00

wybrany kandydat: Marzena Bracichowicz, Mirsk 
uzasadnienie wyboru: Pani Marzena wykazała umiejętności i kwalifikacje niezbędne do pracy na omawianym stanowisku.

stanowisko:

Wychowawca Bursy Szkolnej

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2020  12:00

wybrany kandydat: Elżbieta Sielezin, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Panie Elżbieta wykazała umiejętności i kwalifikacje niezbędne do pracy na omawianym stanowisku.

stanowisko:

nauczyciel języka polskiego

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2020  12:00

wybrany kandydat: Kiełczewska Jolanta, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Pani Jolanta Kiełczewska w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą ilość punktów . Posiada niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie

stanowisko:

referent do spraw kadr

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 8
termin składania dokumentów: 21 sierpnia 2020  12:00

wybrany kandydat: Karolina Szklarz, Proboszczów 
uzasadnienie wyboru: Pani Karolina w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą ilość punktów . Posiada niezbędne kwalifikacje i umiejętności na wymaganym stanowisku.


stanowisko:

Intendent

miejsce pracy: Miejskie Przedszkole nr 2 Jelenia Góra
termin składania dokumentów: 5 sierpnia 2020  14:30

wybrany kandydat: Danuta Hubisz, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Pani Danuta Hubisz w najwyższym stopniu spełniła wymagania podane w ogłoszeniu. Posiada niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie.

stanowisko:

Specjalista ds. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
termin składania dokumentów: 27 lipca 2020  12:00

wybrany kandydat: Marta Wyrwas, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Pani Marta Wyrwas spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe oraz odpowiedni staż pracy, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku specjalisty
do spraw uczniowskich i sekretariatu.

stanowisko:

specjalista do spraw uczniowskich i sekretariatu w wymiarze 1 etatu

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 8 lipca 2020  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 7 (z 7)