Zarządzenie nr 2/2020Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górzez dnia 8 maja 2020w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego

Zarządzenie nr 2/2020
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 8 maja 2020


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020z dnia 8 maja  2020 r.Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górzew sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącegona podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 sierpnia 2019  r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)  i regulaminu naboru do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze , zarządza się co następuje:§ 1Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 w  Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze. w składzie:-  pani Dorota Mazur- pani Elżbieta Gryczka- pani Angelika Gajewska- Adrian Michałczak- Michał Prutis- pan Piotr Mrygłodowicz§ 2Na przewodniczącego komisji rekrutacyjnej powołuje się panią Dorotę Mazur .§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (24 czerwca 2020, 14:22:12)
Podmiot udostępniający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136