Zarządzenie nr 4/2020Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górzez dnia 23 czerwca 2020w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 4/2020
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 23 czerwca 2020


w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2020
z dnia 23 czerwca  2020 r.
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
Na podstawie art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 t.j. z dnia 2019.11.15 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisję kwalifikacyjną dla pana Adriana Michałczaka  – nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego.
2. W skład komisji wchodzą:
1) Dorota Mazur  wicedyrektor do spraw pedagogicznych Bursy Szkolnej nr 1 – przewodnicząca komisji;
2) Patrycja Piela  – członek komisji;
3) Renata Łygas  – opiekun stażu – członek komisji;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (24 czerwca 2020, 14:25:10)
Podmiot udostępniający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153