Zarządzenie nr 2/2021Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górzez dnia 31 marca 2021w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego

Zarządzenie nr 2/2021
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 31 marca 2021


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego

Jelenia Góra, dnia 31 marca 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2021
z dnia 31 marca  2021 r.
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego
na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 sierpnia 2019  r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)  i regulaminu naboru do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze , zarządza się co następuje:
§ 1
Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 w  Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze. w składzie:
-  pani Dorota Mazur
- pani Elżbieta Gryczka
- pani Angelika Gajewska
- pan Adrian Michałczak
- pani Patrycja Piela
- pani Katarzyna Wondołowska
§ 2
Na przewodniczącego komisji rekrutacyjnej powołuje się panią Dorotę Mazur .
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (10 sierpnia 2021, 13:27:24)
Podmiot udostępniający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143