Zarządzenie nr 3/2021Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górzez dnia 20 sierpnia 2021w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 tys. zł netto

Zarządzenie nr 3/2021
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 20 sierpnia 2021


w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 tys. zł netto

Jelenia Góra, dnia 20 sierpnia  2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2021
z dnia 20 sierpnia  2021 r.
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 tys. zł netto
Na podstawie art.2 ust.1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24).

§ 1
W związku z wprowadzeniem nowego Prawa zamówień publicznych, wprowadzam do stosowania nowy Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 tys. zł netto w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze, który stanowi załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Od dnia 20 sierpnia 2021 roku traci ważność Zarządzenie nr 13/14 Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze z dnia 5 czerwca 2014 r., w związku z czym traci swoją ważność Regulamin udzielania zamówień publicznych w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (21 września 2021, 13:38:35)
Podmiot udostępniający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79