Zarządzenie nr 4/2021Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górzez dnia 23 sierpnia 2021w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 4/2021
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 23 sierpnia 2021


w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Jelenia Góra, dnia 23 sierpnia  2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/2021
z dnia 23 sierpnia  2021 r.
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
Na podstawie art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 t.j. z dnia 2019.11.15 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisję kwalifikacyjną dla pani Katarzyny Ciereszko  – nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego.
2. W skład komisji wchodzą:
1) Krzysztof Raczek dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 – przewodniczący komisji;
2) Dorota Mazur  – członek komisji;
3) Renata Łygas  – opiekun stażu – członek komisji;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (21 września 2021, 13:39:51)
Podmiot udostępniający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108