Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2017
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (17)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (25)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Anna Koprowska, Piechowice 
uzasadnienie wyboru: Wpłynęła tylko jedna oferta, Komisja konkursowa wybrała panią Annę Koprowską jako osobę spełniającą w najwyższym stopniu kryteria wymagane na stanowisku - główny księgowy w Bursie Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze.


Wytworzył: K. Raczek (18 października 2017)
Wprowadził: Krzysztof Raczek (18 października 2017, 11:30:17)stanowisko:

główny księgowy

miejsce pracy: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 16 października 2017  14:00Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze ulica Jana Kilińskiego 5/7
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze
główn(a)y księgow(a)y
w wymiarze 1 etatu
1. Wymagania formalne
a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o
pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24),
b) spełnienie wymogów  zawarte w artykule 54 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 t.j. z dnia 2016.11.18).
c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
d) znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
e) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług vat,
f) umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz,
d) znajomość obsługi komputera (Word, Exel) ,
e) znajomość Programu Vulcan – księgowość i płace, arkusz optivum.
2. Wymagania dodatkowe:
a) rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,
b) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
c) kreatywność, samodzielność,
d) odporność na stres.
3.  Zakres obowiązków
a) całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze w świetle obowiązujących przepisów prawno-księgowych,
b) dekretacja dokumentów księgowych i wprowadzanie ich do programu „księgowość optivum”,
c) sporządzanie list płac, deklaracji rozliczeniowych i podatkowych dla ZUS i Urzędu Skarbowego, znajomość programu płacowego,
d) rozliczanie podatku od towarów i usług, obsługa programu SIGID,
e) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym.
f) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
g) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
h) sporządzanie rocznych informacji RMUA, PIT-11,
i) prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca na wysokim parterze budynku przy ul. Kilińskiego 5/7, w budynku jest winda dla
osób niepełnosprawnych, ciągi piesze, sanitariaty dostosowane są do osób niepełnosprawnych,
b) stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym.
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (y)
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
f) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w
stanowiska,
g) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat chce
skorzystać z uprawnień o których mowa w art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach
samorządowych,
h) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia świadectwa
szkoły, ukończenia studiów), doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw
pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,
zaświadczenie o odbyciu stażu absolwenckiego), kwalifikacje i umiejętności
potwierdzające ukończone szkolenia.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze jest niższy niż 6 %. 


6. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 16 października 2017 r. do godz. 14.00 - osobiście lub drogą pocztową na adres Bursy (Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze ulica Kilińskiego 5/7, 58-500 Jelenia Góra), lub mailowo – na adres:  bursa1@jeleniagora.pl.
Kandydaci spełniający wymogi niniejszej oferty zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej do 17.10.2017r. do godziny 15.00. 

Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu o odbiór dokumentów  w siedzibie Bursy  do dnia 20.10.2017r. nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Jelenia Góra. Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24).


Wytworzył: Krzysztof Raczek (2 października 2017)
Opublikował: Krzysztof Raczek (2 października 2017, 21:32:11)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (18 października 2017, 11:30:17)
Zmieniono: Wpisano rozstrzygnięcie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 153

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij