sadzielny referent ds. praktyk uczniowskich (Zespół Szkół Technicznych ' Mechanik' w Jeleniej Górze) - BIP - Szkoły i placówki wychowawcze miasta Jelenia Góra
Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Beata Wójtowicz, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: W związku z konkursem na samodzielnego referenta ds. praktyk uczniowskich w Zespole Szkół Technicznych " Mechanik" w Jeleniej Górze, dyrektor placówki informuje co następuje:
1) komisja w składzie Piotr Wilk - wicedyrektor, Monika Uchman- główna księgowa, Andrzej Więcierz -kierownik gospodarczy, spośród trzech kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe,wyłoniono w drodze postępowania kwalifikacyjnego Panią Beatę Wójtowicz.
2) Ponadto Pani Beata Wójtowicz skorzystała z uprawnienia art. 13a ust.2 Dz.U.2016.0.902. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.


Wytworzył: Joanna Szwąder-Ranali (30 maja 2018)
Wprowadził: Joanna Szwąder-Ranalli (30 maja 2018, 09:57:47)stanowisko:

sadzielny referent ds. praktyk uczniowskich

miejsce pracy: Zespół Szkół Technicznych ' Mechanik' w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 27 kwietnia 2018  14:00Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na
stanowisko: samodzielny referent ds. praktyk uczniowskich
1 etat
 Na podst. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)
 
Wymagania niezbędne:
1.   obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,nieposzlakowana opinia,wykształcenie wyższe,biegła obsługa komputera, programów pakietu MS Office oraz środowiska Windows,staż pracy min. 2 lata.
 
  2. Wymagania dodatkowe:
1.      preferowana osoba posiadająca doświadczenie w bezpośredniej pracy z ludźmi – zdolność nawiązywania kontaktów z kluczowymi pracodawcami,
2.      umiejętność planowania i organizowania pracy na zajmowanym stanowisku,
3.      sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
 
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku sam. referenta ds. praktyk uczniowskich:
1.  przygotowywanie i wysyłanie zapotrzebowani na kursy zawodowe,
2.  opracowanie harmonogramu kursów specjalistycznych – klasy wielozawodowe,
3.  przestrzeganie terminów wysyłanie uczniów na kursy specjalistyczne
4.  pisanie skierowań na kursy,
5.  uzgadnianie wszelkich zmian terminów kursów i zawodów z JODZ,
6.  wysyłanie pism do Ośrodków Szkolenia na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursów,
7.  kompletowanie dokumentacji ukończenia kursów wielozawodowych,
8.  dokonywanie rejestracji pracodawców, u których uczniowie odbywają zajęcia,
9.  sporządzanie i rejestrowanie umów o praktyczna naukę zawodu pomiędzy szkołą
     a zakładem pracy i uczniem, zakładem a młodocianym, cechem młodocianym.
10.  wystawianie umów o praktykę zawodową uczniom technikum.
 
 

4.      Wymagane dokument i oświadczenia:
 
CV, list motywacyjny oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje (świadectwa, certyfikaty),inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych powyżej,oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.”oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 
5.      Miejsce i termin składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór – samodzielny referent ds. praktyk uczniowskich” w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” przy ul. Obrońców Pokoju 10 w jeleniej Górze,      pok. 220 (sekretariat dyrektora).
 
Ostateczny termin, do którego muszą być złożone ww. dokumenty określa się na 27 kwietnia 2018 r. do godziny 14.00. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy  z wybranymi kandydatami.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dyrektor Szkoły
mgr Piotr  Iwaniec


Wytworzył: Joanna Szwąder-Ranali (12 kwietnia 2018)
Opublikował: Joanna Szwąder-Ranalli (12 kwietnia 2018, 08:50:12)

Ostatnia zmiana: Joanna Szwąder-Ranalli (30 maja 2018, 09:57:47)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie konkursu samodzielny referent ds.praktyk uczniowskich

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 823

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij