Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2018

stanowisko:

Sprzątaczka

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 27 sierpnia 2018  08:00
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina  nr 11 w  Jeleniej Górze
ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczka
 
1.       Miejsce wykonywania pracy: SP 11  ul. Karłowicza 33 w Jeleniej Górze
2.       Wymiar czasu pracy: 0,7 etatu
3.       Rodzaj umowy: umowa o pracę
4.       Niezbędne wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie podstawowe/zawodowe
 
5. Dodatkowe atuty:
- komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy  w zespole,
- dobry kontakt z dziećmi.
 
6. Zakres wykonywania zadań:
- prace porządkowe – codzienne utrzymanie wzorowej czystości w przydzielonym rejonie do sprzątania.
7. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny plus życiorys (c.v.)
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku,
- zgoda na przetwarzanie danych  osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych SP nr 11, ul. Moniuszki  9, 58-506 Jelenia Góra, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy w SP nr 11 w Jeleniej Górze. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania”
 
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na stanowisko sprzątaczki w SP 11”
w terminie od 22.08.18 do 29.08.18r. do  godz. 14:00
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty osób nie zakwalifikowanych będą do odbioru w sekretariacie szkoły SP11 do 15.09.2018r., nieodebrane po tym terminie oferty zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Dyrektor SP 11 w Jeleniej Górze
           Eugeniusz Sroka

metryczka


Wytworzył: Iwona Modzelewska (22 sierpnia 2018)
Opublikował: Małgorzata Bieńkowska (23 sierpnia 2018, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 755