Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2019

stanowisko:

sprzątaczka

miejsce pracy: Zespół Szkół Technicznych ' Mechanik
termin składania dokumentów: 21 czerwca 2019  12:00

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH „MECHANIK„                                                          W JELENIEJ GÓRZE
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE
 
Zespół Szkół Technicznych „ Mechanik” w Jeleniej Górze 
58-500 Jelenia Góra
ul. Obrońców Pokoju 10
                    ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze:
-  sprzątaczka (pełen etat). Zatrudnienie od zaraz.
 
                                    WARUNKI NABORU
1. wymagania niezbędne;
·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
·        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych
·        wykształcenie co najmniej podstawowe,
·        odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność
·        umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
2. Wskazanie zakresu zadań:
2.1. Prace codzienne
- odkurzanie posadzek i podłóg na sucho, a następnie mycie ich i czyszczenie na mokro 
  do stanu jednorodności powierzchni bez smug i zacieków,
- odkurzanie powierzchni pokrytych wykładzinami dywanowymi- dywanami,
- przemywanie glazury w łazienkach i toaletach na mokro,
- mycie i dezynfekcja muszli oraz pisuarów,
- ścieranie kurzu z biurek, ławek, mebli, drzwi, obrazów, podchwytów, klamek, gniazdek,   
   kontaktów oraz parapetów,
- ścieranie kurzu ze sprzętu RTV i innych,
- czyszczenie na mokro drzwi oszklonych, luster oraz powierzchni szklanych,
- opróżnianie i mycie kubłów na śmieci ze zmianą worków foliowych,
- mycie schodów, klatek schodowych,
- neutralizacja nieprzyjemnych zapachów w toaletach (zalewanie kratek ściekowych),
2.2. Prace bieżące- według potrzeb:
- usuwanie pajęczyn i kurzu ze ściany, sufitów, opraw oświetleniowych,
- usuwanie plam i zabrudzeń z wykładzin dywanowych- dywanów, mebli,
- mycie grzejników,
- utrzymanie w czystości okładzin ściennych w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych,
- podlewanie kwiatów.
2.3. Prace wykonywane przynajmniej 2 razy w miesiącu:
- doczyszczanie kafelek ściennych w toaletach,
- dokładne doszorowanie muszli oraz pisuarów.
2.4. Prace wykonywane 2 razy w roku (ferie zimowe, wakacje):
- mycie okien i parapetów wewnątrz i na zewnątrz,
- mycie opraw oświetleniowych wewnątrz budynku,
- mycie i czyszczenie mebli oraz wyposażenia izb, pomieszczeń,
- czyszczenie kratek ściekowych, kratek wentylacyjnych,
- pranie firanek, zasłon będących na wyposażeniu pomieszczeń obsługiwanych,
- pranie i konserwacja wykładzin dywanowych, dywanów,
- inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły 
Wymienione niżej dokumenty lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych „ Mechanik” mieszczącym się przy ul. Obrońców Pokoju 10  w Jeleniej Górze.
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,
- dokument potwierdzający tożsamość lub potwierdzoną kserokopię,
- dokumenty potwierdzające staż pracy,
- inne dokumenty
- oświadczenie o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Zespół Szkół Technicznych „ Mechanik” , ul. Obrońców Pokoju 10, 58-500 Jelenia Góra, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy w ZST „ Mechanik” w Jeleniej Górze. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Dokumenty będące kopiami, powinny być potwierdzone w sekretariacie szkoły pod względem zgodności z oryginałem.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:
-  osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych „ Mechanik” w Jeleniej Górze, ul. Obrońców Pokoju 10  z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Sprzątaczka”  Ostateczny termin, do którego muszą być złożone ww. dokumenty określa się na 21.06. 2019r. do godziny 12.00.

Oferty nie zakwalifikowane będą do odbioru w kadrach szkoły do dnia 31.10.2019r- nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. 

metryczka


Wytworzył: Joanna Szwąder - Ranalli (12 czerwca 2019)
Opublikował: Joanna Szwąder-Ranalli (13 czerwca 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157