Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2019

stanowisko:

rzemieślik na czas zastepstwa

miejsce pracy: Zespół szkół Technicznych ' Mechanik'
termin składania dokumentów: 21 czerwca 2019  12:00
Zespół Szkół Technicznych „ Mechanik” w  Jeleniej Górze
ogłasza nabór na stanowisko rzemieślnika na czas zastępstwa
 
1.       Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Technicznych „ Mechanik”                           ul. Obrońców Pokoju 10 w Jeleniej Górze
2.       Wymiar czasu pracy: pełen etatu
3.       Rodzaj umowy: umowa o pracę
4.       Niezbędne wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie podstawowe/zawodowe
 
5. Dodatkowe atuty:
- komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy  w zespole,
- mile widziane uprawnienia elektryczne do 1kV
 
6. Zakres wykonywania zadań:
- wykonywanie prac remontowo budowlanych, konserwatorskich sprzętu i narzędzi.
7. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny plus życiorys (c.v.)
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku,
- zgoda na przetwarzanie danych  osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Zespół Szkół Technicznych „ Mechanik” , ul. Obrońców Pokoju 10, 58-500 Jelenia Góra, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy w ZST „ Mechanik” w Jeleniej Górze. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na stanowisko pomocy rzemieślnika w ZST „ Mechanik” 
w terminie od 12.06.19 r. do 21.06.19 r. do  godz. 12:00
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty osób nie zakwalifikowanych będą do odbioru w sekretariacie szkoły ZST „ Mechanik” do 31.10.2019r., nieodebrane po tym terminie oferty zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
„ Mechanik” w Jeleniej Górze
           Piotr Iwaniec

metryczka


Wytworzył: Joanna Szwąder - Ranalli (12 czerwca 2019)
Opublikował: Joanna Szwąder-Ranalli (12 czerwca 2019, 14:16:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134