Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Krzysztof Kwiatkowski, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Oferta Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego w najwiekszym stopniu spełniała oczekiwania pracodawcy.


Wytworzył: Krzysztof Raczek (29 lipca 2022)
Wprowadził: Krzysztof Raczek (29 lipca 2022, 10:56:43)stanowisko:

konserwator

miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ulica Jana Kilińskiego 5, 7
termin składania dokumentów: 5 lipca 2022  15:00
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
Ul. Jana Kilińskiego 5, 7
58-500 Jelenia Góra
Telefon/fax: 75 64-53-270; poczta internetowa: bursa1@jeleniagora.pl
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI: konserwator
(na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04)
1. Stanowisko: konserwator
2. Miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
3. Wymiar czasu pracy: 1 etat, praca zmianowa, w tym nocna.
4. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a. Wykształcenie co najmniej zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
b. Co najmniej 3 letni staż na podobnym stanowisku
c. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
d. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie),
e. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych obowiązków
f. umiejętności związane z naprawami i konserwacją budynku i wyposażenia Bursy, w tym wykonywania prac remontowych (kładzenia glazury, szpachlowanie, tynkowanie, kładzenie gładzi, malowanie, usuwanie drobnych awarii hydraulicznych)
g. kultura osobista 
h. szczegółowy zakres czynności na tym stanowisku dostępny jest w administracji Bursy Szkolnej nr 1 od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
5. Wymagane dokumenty:
a. Podanie o pracę z CV uwzględniającym przebieg pracy zawodowej
b. Oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
        c. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.
6. Termin składania dokumentów: 05 lipca do godziny 15:00.
7. Dokumenty można składać osobiście od 7:00 do 15:00 w dni robocze w administracji Bursy, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres : bursa1@jeleniagora.pl (skan z podpisem).
8. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie BIP Bursy Szkolnej nr 1 -http://edukacja.bip.jeleniagora.pl/ . W ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia naboru należy odebrać złożone dokumenty, w przypadku nieodebrania – będą one komisyjnie zniszczone.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 64-53-270 od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
Dyrektor Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
Krzysztof Raczek

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Raczek (28 czerwca 2022)
Opublikował: Krzysztof Raczek (28 czerwca 2022, 14:44:34)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (29 lipca 2022, 10:56:43)
Zmieniono: Wprowadzono rozstrzygnięcie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 240