Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2023

stanowisko:

konserwator

miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze wraz z oddziałem na ulicy J. Kilińskiego 38
termin składania dokumentów: 15 marca 2023  15:00
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
Ul. Jana Kilińskiego 5, 7
58-500 Jelenia Góra
Telefon/fax: 75 64-53-270; poczta internetowa: bursa1@jeleniagora.pl
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI: konserwator
(na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04)
1. Stanowisko: konserwator
2. Miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
3. Wymiar czasu pracy: 1 etat, praca zmianowa, w tym nocna.
4. Umowa na zastępstwo z możliwością przedłużenia na stałe.
5. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a. Wykształcenie co najmniej zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
b. Co najmniej 3 letni staż na podobnym stanowisku,
c. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie),
d. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych obowiązków
e. umiejętności związane z naprawami i konserwacją budynku i wyposażenia Bursy, w tym wykonywania prac remontowych (kładzenia glazury, szpachlowanie, tynkowanie, kładzenie gładzi, malowanie, usuwanie drobnych awarii hydraulicznych)
f. kultura osobista 
g. szczegółowy zakres czynności na tym stanowisku dostępny jest w administracji Bursy Szkolnej nr 1 od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
6. Wymagane dokumenty:
a. Podanie o pracę z CV uwzględniającym przebieg pracy zawodowej
b. Oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
        c. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.
7. Termin składania dokumentów: 15 marca 2023 roku, do godziny 15:00.
8. Dokumenty można składać osobiście od 7:00 do 15:00 w dni robocze w administracji Bursy, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres : bursa1@jeleniagora.pl (skan z podpisem).
9. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie BIP Bursy Szkolnej nr 1 -http://edukacja.bip.jeleniagora.pl/. W ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia naboru należy odebrać złożone dokumenty, w przypadku nieodebrania – będą one komisyjnie zniszczone.
10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 64-53-270 od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
Dyrektor Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
Krzysztof Raczek

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Raczek (6 marca 2023)
Opublikował: Krzysztof Raczek (6 marca 2023, 13:49:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203