Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2020

stanowisko:

Robotnik gospodarczy

miejsce pracy: Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 7 sierpnia 2020  14:00
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Miejsce pracy: Międzyszkolny Ośrodek Sportu
Stanowisko: ROBOTNIK GOSPODARCZY
Wymiar czasu pracy: 1 etat, praca dwuzmianowa
Wymagania związane ze stanowiskiem:
·         Wykształcenie co najmniej zawodowe 
·         Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. 2016.902
·         Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Zakres czynności
·         Wykonywanie prac naprawczo - remontowych na obiektach MOS
-         Prace związane z przygotowaniem obiektów do imprez sportowych
·         Obsługa portierni
·         Obsługa kortów tenisowych
·         Naprawa i konserwacja wyposażenia
-         Prace porządkowe na terenach zewnętrznych obiektów (koszenie, odśnieżanie, zamiatanie)

Wymagane dokumenty
·         Podanie o przyjęcie do pracy
·         CV
·         Zaświadczenie o niekaralności
·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Miejsce składania dokumentów:
Międzyszkolny Ośrodek Sportu
Ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra
Sekretariat – pokój nr 27
lub drogą elektroniczną w postaci skanów dokumentów na adres biuro@mosjg.pl  jako temat wiadomości należny podać: ROBOTNIK GOSPODARCZY MOS

Termin składania dokumentów: 
07 sierpnia  2020 godzina 14.00

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Sadowska (24 lipca 2020)
Opublikował: Maria Piwowarek (28 lipca 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Maria Piwowarek (28 lipca 2020, 14:42:41)
Zmieniono: zmiana terminu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 809