Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2020

stanowisko:

Nauczyciel - instruktor wspinaczki ściankowej

miejsce pracy: Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 7 sierpnia 2020  14:00
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pracownika pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 w zakresie:
Pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży  z WSPINACZKI ŚCIANKOWEJ.

Wymagane kwalifikacje:
1.Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku Dz. U. Nr. 50 z 2009 z póź. zmianami.  
2.Uprawnienia instruktora lub operatora ścianki wspinaczkowej.

Wymagane dokumenty:
1.Dokumenty potwierdzające uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. 
2.Dokumenty potwierdzające uprawnienia instruktora lub operatora ścianki wspinaczkowej. 
3.CV i list motywacyjny. 
4.Roczny plan pracy. 

Termin składania dokumentów :  07 SIERPNIA 2020. godz. 14.00
• Dokumenty mogą być złożone osobiście w sekretariacie jednostki Międzyszkolny Ośrodek Sportu, 
ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra, bądź przesłane w formie skanów na adres poczty elektronicznej biuro@mosjg.pl (w temacie wiadomości należy podać: podanie o pracę wspinaczka)

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Sadowska (28 lipca 2020)
Opublikował: Maria Piwowarek (28 lipca 2020, 14:40:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 570