zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych w pakietach do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jeleniej Górze

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 23052-2016
wartość: 186 706,41
termin składania ofert: 18 marca 2016  14:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze wykonawców w załączeniu  
Numer ogłoszenia: 23053 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Przedmiot zamówienia:
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w częściach.
Część 1-mleko, nabiał, art. spożywcze CPV 15000000-8, 15500000-3,
Część 2-mięso, drób, art. wędliniarskie CPV 15100000-9,
Część 3 -warzywa, owoce CPV 15300000-1,
Część 4-ryby, warzywa mrożone 152200006; 15331177-9,
Część 5-chleb,artykuły piekarnicze CPV 15810000-9,
Część 6 - pierogi, uszka, kluski i inne wyroby mączne CPV 15851000-8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamawianych dostaw o 20% w związku z nowym rokiem szkolnym i możliwą zmianą ilości uczniów, której Zamawiający nie jest w stanie obecnie dokładnie określić. Wykonawca dostarczy i rozładuje przedmiot zamówienia na wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej 3 i przy ul. Grottgera 1. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie raz - dwa razy w tygodniu po telefonicznym zamówieniu złożonym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w przeddzień dostawy w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 transportem wykonawcy, przeznaczonym do przewozu artykułów spożywczych , zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późniejszymi zmianami). Artykuły spożywcze muszą być świeże, o najwyższej jakości Artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania wszystkich odpowiednich norm oraz posiadać wszelkie niezbędne dokumenty i atesty dopuszczające do obrotu na terenie kraju. Zamówienia będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Termin i miejsce składania ofert: 18.03.2016 godz. 14:00, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, 58-500 Jelenia Góra, ul. Kruszwicka 3, sekretariat

Pliki do pobrania:
1. SIWZ SIWZ (430kB) pdf
2. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 Formularz cenowy.pdf (360kB) pdf
3. Zawiadomienie o wyborze wykonawców zawiadomienie (54kB) wordmetryczka


Opublikował: SOS (4 marca 2016, 14:47:31)

Ostatnia zmiana: SOS (24 marca 2016, 14:28:47)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 930