zamówienie na:

Usługa badania instalacji elektrycznej ( bez instalacji piorunochronnej) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.

zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: 4/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2016  14:00
wynik postępowania: Ofertę z najniższą ceną spełniającą warunki złożyła firma ELNOR Pomiary Elektryczne - cena brutto 921,27 złotych. Firma ta została wybrana do wykonania usługi. 
Usługa badania instalacji elektrycznej ( bez instalacji piorunochronnej) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.Badanie obejmuje kuchnię, kotłownię gazową, 20 pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (łazienki, wc, obierak itp.), 44 pomieszczenia mieszkalne, 4 kuchenki, 20 pomieszczeń administracyjnych, edukacyjnych, magazynowych. Szczegółowe schematy instalacji dostępne są w administracji Bursy Nr 1 przy ul. Kilińskiego 5/7 w Jeleniej Górze w godzinach 7:00 do 15:00 w dni robocze.Oferta powinna zawierać cenę brutto za usługę, kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do przeprowadzenia badania instalacji elektrycznej. O wyborze oferty decyduje w 100% cena brutto wykonania usługi. Termin wykonania 10 dni od rozstrzygnięcia zapytania o cenę tj. od 24 października 2016 roku.Termin składania ofert: 24 października 2016 roku do godziny 14:00 , osobiście lub drogą pocztową na adres Bursy (Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5/7, 58-500 Jelenia Góra) . Pod uwagę będą brane oferty złożone we wcześniejszym zapytaniu cenowym, unieważnionym z powodu nie podania miejsca składania ofert.
Krzysztof Raczek Dyrektor Bursy Szkolnej Nr1w Jeleniej Górze

metryczka


Odpowiada za treść: K. Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (18 października 2016, 13:35:22)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (25 października 2016, 16:21:11)
Zmieniono: Rozstrzygnięto zapytanie o cenę.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 753