zamówienie na:

Usługa pomiaru natężenia oświetlenia elektrycznego

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 3/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2017  12:00
wynik postępowania: Po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrano Firmę Budowlano-Instalacyjno-Handlową Henryk Burak z Jeleniej Góry, ponieważ zaproponowała najkorzystniejszą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Usługa pomiaru natężenia oświetlenia elektrycznego. Badanie obejmuje budynek główny i budynek B. Oferta powinna zawierać cenę brutto. O wyborze oferty decyduje cena brutto wykonania usługi. Termin wykonania: 7 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej.  Termin składania ofert: 11 stycznia 2017 r. godz. 12:00 osobiście, mailowo (trzynastkajg@o2.pl) lub drogą pocztową na adres Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej 58-500 Jelenia Góra, ul. Piotra Skargi 19.

metryczka


Odpowiada za treść: Barbara Marszałek-Szurek
Opublikował: Teresa Malewska (4 stycznia 2017, 10:14:07)

Ostatnia zmiana: Teresa Malewska (17 stycznia 2017, 14:54:23)
Zmieniono: Wprowadzenie wyników zapytania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 836