zamówienie na:

Usługę comiesięcznej konserwacji dźwigu osobowego

zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 3/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2017  14:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyły Zakłady Techniki Dźwigowej "TECHLIFT" Wrocław 
ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZĄCE USŁUGI  
Comiesięcznej konserwacji dźwigu osobowego, której celem jest utrzymanie oraz zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania urządzeń Q=630 kg o nr  fabrycznym EXPL 05558EL, rok budowy 2011 - zainstalowanego w budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5/7. 

Usługa obejmuje:

1. czynności konserwacyjne w zakresie ustalonym instrukcją konserwacji, opracowaną przez producenta dźwigów i obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, dotyczącymi elektrycznych dźwigów pionowych oraz dokonywanie wymaganych przeglądów okresowych i prowadzenie stosownej dokumentacji z tych czynności,
2. przygotowanie dźwigu oraz udział w okresowych kontrolach dokonywanych przez UDT,
3. przyjmowanie zgłoszeń awarii oraz uwalnianie ludzi w czasie awarii dźwigu, czas reakcji do 3 godzin.
4. Czas na jaki zawarta będzie umowa ustalony zostanie w negocjacjach bezpośrednich i zależny będzie od zaoferowanej ceny,

Termin składania ofert: 10 sierpnia 2017 roku do godziny 14:00 , osobiście lub drogą pocztową na adres Bursy (Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze ulica Kilińskiego 5/7, 58-500 Jelenia Góra), lub mailowo – na adres:  bursa1@jeleniagora.pl.
O wyborze oferty decyduje: 100% cena brutto wykonania usługi.

Krzysztof Raczek 
Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1
w Jeleniej Górze

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (7 lipca 2017, 12:34:06)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (17 sierpnia 2017, 16:16:44)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie zapytania cenowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 731