zamówienie na:

Usługę przeglądu instalacji piorunochronnej

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 9/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 października 2017  15:00
wynik postępowania: Po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrano Firmę Budowlano-Instalacyjno-Handlową Henryk Burak z Jeleniej Góry, ponieważ zaproponowała najkorzystniejszą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
Usługa przeglądu instalacji piorunochronnej. Przegląd obejmuje budynek główny (12 punktów)  i budynek B (13 punktów). Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wykonawcy. O wyborze oferty decyduje cena brutto usługi. Termin wykonania: do 8 listopada 2017 r. Termin składania ofert: 27 października 2017 r., godz. 15:00 osobiście, mailowo (trzynastkajg@o2.pl) lub drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej, 58-500 Jelenia Góra, ul. Piotra Skargi 19

metryczka


Odpowiada za treść: Teresa Malewska
Opublikował: Teresa Malewska (17 października 2017, 13:17:10)

Ostatnia zmiana: Teresa Malewska (3 listopada 2017, 15:02:28)
Zmieniono: Wprowadzenie wyniku zapytania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 610