zamówienie na:

Usługi kominiarskie

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 6/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2018  15:00
wynik postępowania: Wybrano firmę Zakład Usług Kominiarskich Woźniak Roman z Komarna ponieważ zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. 
Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi kominiarskie w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze polegające na:
- czyszczeniu przewodów wentylacyjnych – 1 raz w roku,
- czyszczeniu przewodów spalinowych (kotłownia gazowa) – 2 razy w roku,
- okresowej kontroli przewodów kominowych – 1 raz w roku.
 
Oferta powinna zawierać roczną  kwotę  brutto za usługę.  O wyborze oferty decyduje cena brutto usługi. Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na okres 24 miesięcy. Termin składania ofert: 12.06.2018 r. godz. 15:00 osobiście, mailowo (trzynastkajg@o2.pl) lub drogą pocztową na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej, 58-500 Jelenia Góra, ul. Piotra Skargi 19.
Osoba do kontaktu: Teresa Malewska tel. 75 75 239 72
 

metryczka


Odpowiada za treść: Teresa Malewska
Opublikował: Teresa Malewska (5 czerwca 2018, 13:27:05)

Ostatnia zmiana: Teresa Malewska (11 lipca 2018, 08:53:04)
Zmieniono: wprowadzenie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 770