zamówienie na:

Wykonanie prac remontowych łazienki w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej ‘Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze ul. Podgórzyńska 6/4, 58-560 Jelenia Góra

zamawiający: Centrum Opieki nad Dzieckiem 'Dąbrówka' w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - cenowe
nr sprawy: 1/2018
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 8 listopada 2018  14:00
wynik postępowania: Zapytanie ofertowe - cenowe na przeprowadzenie remontu łazienki w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 3" w Jeleniej Górze zostało nierozstrzygnięte ze względu na brak złożonych ofert. 
Zdjęcie
Jelenia Góra, 23.10.2018 r.
 

 
Zapytanie ofertowe – cenowe
wartość poniżej 30 000 euro
 
Zapytanie ofertowo – cenowe nr 1/2018
 
1. Zamawiający
   Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze
   ul. Podgórzyńska 6/2, 58-560 Jelenia Góra
   Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry.
 
2. Wykonanie prac
    Placówka –Opiekuńczo – Wychowawcza ‘Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
    ul. Podgórzyńska 6/4, 58-560 Jelenia Góra
  
3. Opis przedmiotu zamówienia:
  • przeprowadzenie remontu łazienki, wymiana glazury podłogowej i ściennej,
  • częściowa wymiana rur wodnych i kanalizacyjnych,
  • wykonanie wentylacji w łazience.
  • montaż kabin prysznicowych z instalacją wodną.
 
4. Termin wykonania zamówienia
    Termin wykonania prac do 31.12.2018 r.,  dokładny termin musi być         
     uzgodniony z dyrektorem Centrum.
 
5. Miejsce oraz termin składania ofert:
   Oferta - kosztorys powinien być przedstawiony w formie papierowej i złożony
   w terminie do 08.11.2018 r. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu    
   09.11.2018 r., wynik najkorzystniejszej oferty zostanie  ogłoszony na stronie 
   internetowej. Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.
 
6. Dodatkowe informacji
    Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie 757551402 lub
    osobiście w siedzibie Centrum w godzinach od 9:00 – 14:00.
 
Dyrektor 
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”
w Jeleniej Górze
Katarzyna Lenart – Wyrobek

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Lenart - Wyrobek
Opublikował: Adrian Michałczak (23 października 2018, 11:13:13)

Ostatnia zmiana: Adrian Michałczak (22 listopada 2018, 11:39:14)
Zmieniono: poprawa błędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 768