zamówienie na:

usługę stałego wsparcia, konserwacji, napraw, dozoru systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego - zainstalowanego w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5-7.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 10/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza ofertę, spełniającą kryteria złożył Grzegorz Bednarski firma BoostNet Jelenia Góra 
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI  
Stałego wsparcia, konserwacji, napraw, dozoru systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego - zainstalowanego w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5-7. 

I. Zamawiający:
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5-7, 58-500 Jelenia Góra
NIP: 6112706553, Regon: 021412864
Telefon: 756453270, e-mail: bursa1@jeleniagora.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje następujący zakres czynności:

1. Opieka nad prawidłowym działaniem oprogramowania:
- księgowym (płatnik, księgowość kadry, płace, inwentarz i finanse optivum - vulcan (Baza MS SQL);
- lokalny raport elektroniczny (Vmware linux suse MySQL + php);
- serwer plików Windows 2008 Server; 
2.  Regularne dokonywanie kopii bezpieczeństwa danych;
3. Raz w tygodniu wizyta serwisowo-kontrolna w Bursie, efekty prac wsparcia, konserwacji, napraw, dozoru systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego – opisane będą w raporcie serwisowym;
4. Kontrole nad poprawną pracą komputerów – 20 sztuk komputerów, regularne czyszczenia, aktualizacje systemowe i antywirusowe;
5. Opieka nad siecią internetową (Dual Wan load balancing Mikrotik oraz Wifi Ubiquiti);
6. Opieka nad systemem monitoringu (26 kamer)
- czyszczenia i regulacje obiektywów kamer
- regularne sprawdzanie i aktualizacja oprogramowania
- kontrola nad akumulatorami w UPS
- łączny miesięczny czas przeznaczony na wsparcie, konserwację, naprawy, dozór systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego powinien wynosić, co najmniej 16 godzin miesięcznie.
Dyspozycyjność:
- czas reakcji na usterki związane z serwerem i oprogramowaniem księgowym - do 4h;
- Czas reakcji na pozostałe zgłoszenia (problem z internetem, wadliwa praca komputera, awaria kamery) - do 24 h;
- Wsparcie telefoniczne i zdalne za pomocą programu Teamviewer v10;

III. Termin realizacji/wykonania usługi 
Umowa zostanie podpisana na dwa lata.

IV. Termin składania ofert: 28 grudzień 2018 roku do godziny 10:00 , osobiście lub drogą pocztową na adres Bursy (Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ulica Kilińskiego 5-7, 58-500 Jelenia Góra);

O wyborze oferty decyduje: 90% cena brutto wykonania usługi, 10% udokumentowane doświadczenie w serwisowaniu sieci komputerowych i monitoringu wizyjnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze do zawarcia umowy.
Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia: Krzysztof Raczek  telefon: 756453270 w godzinach 10:00-13:00.

Krzysztof Raczek 
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1
w Jeleniej Górze

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (18 grudnia 2018, 21:47:38)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (31 grudnia 2018, 14:29:04)
Zmieniono: Wprowadzenie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 689