zamówienie na:

Usługę zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami, czyli stworzenie barier przed przenikaniem szkodników z zewnątrz, poprzez zainstalowanie (rozmieszczenie) odpowiednich stacji deratyzacyjnych i innych urządzeń dezynsekcyjnych w pomieszczeniach produkcyjnych (kuchnia) i magazynowych oraz na zewnątrz budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5-7.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biosekt Jelenia Góra. 
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI  
Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami, czyli stworzenie barier przed przenikaniem szkodników z zewnątrz, poprzez zainstalowanie (rozmieszczenie) odpowiednich stacji deratyzacyjnych i innych urządzeń dezynsekcyjnych w pomieszczeniach produkcyjnych (kuchnia) i magazynowych oraz na zewnątrz  budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5-7. 

I. Zamawiający:
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5-7, 58-500 Jelenia Góra
NIP: 6112706553, Regon: 021412864
Telefon: 756453270, e-mail: bursa1@jeleniagora.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami, czyli stworzenie barier przed przenikaniem szkodników z zewnątrz, poprzez: 
- zainstalowanie 4 sztuk stacji deratyzacyjnych na zewnątrz budynku;
- zainstalowanie 4 sztuk detektorów na owady w pomieszczeniu kuchni;
- zainstalowanie 3 sztuk chwytaków żywołownych na gryzonie w kuchni;
- comiesięczna kontrola w/w barier przed szkodnikami;
- w ramach usługi jedna dodatkowa interwencja związana ze szkodnikami, w razie zaistnienia potrzeby.

III. Termin realizacji/wykonania usługi 
Umowa zostanie podpisana na dwa lata.

IV. Termin składania ofert: 10 maja 2019 roku do godziny 10:00 , osobiście lub drogą pocztową na adres Bursy (Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ulica Kilińskiego 5-7, 58-500 Jelenia Góra);

O wyborze oferty decyduje: 70% cena brutto wykonania usługi comiesięcznej kontroli w/w barier przed szkodnikami, 20% cena zainstalowania, wraz z urządzeniami : 5 sztuk stacji deratyzacyjnych na zewnątrz budynku, 4 sztuk detektorów na owady w pomieszczeniu kuchni, 3 sztuk chwytaków żywołownych na gryzonie w kuchni, 10 % doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług (oświadczenie).

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze do zawarcia umowy.
Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia: Krzysztof Raczek  telefon: 756453270 w godzinach 10:00-13:00.

Krzysztof Raczek 
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1
w Jeleniej Górze

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (29 kwietnia 2019, 15:48:45)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (14 maja 2019, 10:10:38)
Zmieniono: Wprowadzono rozstrzygnięcie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 497