zamówienie na:

Usługi pomiarów sprawności instalacji odgromowej i Usługę wykonania doświetlenia dwoma projektorami LED 30 Watt boiska do siatkówki

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2019  14:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą kryteria zaproponowała firma JELTECH 
Usługa pomiarów sprawności instalacji odgromowej zgodna z PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa. Liczba złączy kontrolnych 14. Pomiary może przeprowadzić tylko – osoba posiadające świadectwa kwalifikacyjne grupy I: D (dozór) i E (eksploatacja) z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych (do wglądu przed podpisaniem umowy). Efektem pomiarów musi być protokół.
Usługa wykonania doświetlenia dwoma projektorami LED 30 Watt boiska do siatkówki, które położone jest w odległości 12 metrów od budynku, posiadającego instalację elektryczną. Oświetlenie musi posiadać zdalne włączanie i spełniać wszystkie normy bezpieczeństwa. Miejsce wykonania usług- Bursa Szkolna nr 1 ul. Kilińskiego 5-7 w Jeleniej Górze. 
Oferty, tylko łączne na obie usługi, można składać osobiście w siedzibie Bursy Szkolnej Nr 1 od 7:30 do 15:00 lub przesłać mailem na adres: bursa1@jeleniagora.pl . Termin składania ofert do 21 sierpnia 2019 roku do godziny 14:00. Termin wykonania usług 30 sierpnia 2019 roku. O wyborze ofert decyduje w 100% cena brutto wykonania usługi.

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (16 sierpnia 2019, 12:18:57)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (22 sierpnia 2019, 10:57:04)
Zmieniono: Wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 944