zamówienie na:

Przygotowania, dostarczenia i wydania śniadań oraz kolacji dla 30 osób do oddziału Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze mieszczącego się w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowa Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4/2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2019  14:00
wynik postępowania: Jako jedyne ofertę spełniającą kryteria złożyła firma Euforia Lunch Bar  
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI  
Przygotowania, dostarczenia i wydania śniadań oraz kolacji dla 30 osób do oddziału Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze mieszczącego się w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowa Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze.  

I. Zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5-7, 58-500 Jelenia Góra NIP: 6112706553, Regon: 021412864, Telefon: 756453270, e-mail: bursa1@jeleniagora.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje Przygotowania i dostarczenia śniadań i kolacji dla 30 osób do oddziału Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze mieszczącego się w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowa Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze.  Żywienie musi odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154).
Śniadania muszą być dostarczone na godzinę 6:30 i wydawane do godziny 8:00. Kolacje muszą być dostarczone na godzinę 19:00 i wydawane do godziny 20:00.
Żywienie odbywać się będzie w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku. W piątki dostarczane będą tylko śniadania. 
Ilość posiłków może się czasowo zmniejszyć pod warunkiem poinformowania usługodawcy na dwa dni przed wykonaniem usługi. Zmniejszenie dotyczyć będzie tylko usprawiedliwionych nieobecności.
W miejscu wydawania posiłków dostępne będzie nieodpłatnie pomieszczenie kuchenne.

III. Termin realizacji/wykonania usługi 
Od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku z przerwą w okresie świąt i ferii zimowych.

IV. Termin składania ofert: 28 sierpień 2019 roku do godziny 14:00 , osobiście lub drogą pocztową na adres Bursy (Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ulica Kilińskiego 5-7, 58-500 Jelenia Góra);

O wyborze oferty decyduje: 90% cena brutto śniadania i kolacji.  Dodatkowo w ofercie musi być podana osobno cena surowca – tak zwany wsad do kotła. 10 % udokumentowane doświadczenie w świadczeniu podobnych usług.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze do zawarcia umowy.
Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia: Krzysztof Raczek  telefon: 756453270 w godzinach 10:00-13:00.

Krzysztof Raczek 
Dyrektor Bursy Szkolnej nr1
w Jeleniej Górze

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (20 sierpnia 2019, 21:53:41)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (1 października 2019, 21:27:43)
Zmieniono: Wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 964