zamówienie na:

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI Pomiaru natężenia oświetlenia sztucznego w 45 pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej nr 1

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5/2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2019  14:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ocenę przedstawiła firma ATOM Przemysław Marcinkiewicz Wrocław 
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI  
Pomiaru natężenia oświetlenia sztucznego w 45 pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej nr 1

I. Zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5-7, 58-500 Jelenia Góra NIP: 6112706553, Regon: 021412864, Telefon: 756453270, e-mail: bursa1@jeleniagora.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje pomiaru natężenia oświetlenia sztucznego zgodnie z paragrafem 26, 27 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) i zgodnie z paragrafem 9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 z dnia 2003.01.22) oraz zgodnie z norma PN-EN 12464-1: 2004 
i przedstawienie wyników pomiarów w formie protokołu.
III. Termin realizacji/wykonania usługi 

Do 31 października 2019 roku..

IV. Termin składania ofert: 24 października 2019 roku do godziny 14:00 , osobiście lub drogą pocztową na adres Bursy (Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ulica Kilińskiego 5-7, 58-500 Jelenia Góra);

O wyborze oferty decyduje: 80% cena brutto wykonania usługi,  20 % udokumentowane doświadczenie w świadczeniu podobnych usług.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze do zawarcia umowy.
Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia: Krzysztof Raczek  telefon: 756453270 w godzinach 10:00-13:00.

Krzysztof Raczek 
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1
w Jeleniej Górze

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (18 października 2019, 15:40:24)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (25 października 2019, 09:20:32)
Zmieniono: Wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 974