Dostawa i montaż systemu alarmowego i monitoringu obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze.20.10.2017

Dostawa i montaż systemu alarmowego i monitoringu obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze.

20.10.2017

Jelenia Góra 19.10.2017
Zadanie: Dostawa i montaż systemu alarmowego i monitoringu obiektów Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze.
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert na budowę systemu
monitoringu i instalacji alarmowej na posiadanych przez siebie obiektach.
Miejsce składania ofert: Siedziba MOS Jelenia Góra, ul. Sudecka 42 (Hala Sportowa) ,
Sekretariat.
Termin składania ofert: 27.10.2017 godz. 12.00
Sposób składania ofert: Drogą elektroniczną na adres: biuro@mosjg.pl (konieczne wtedy dosłanie
oferty w formie papierowej pocztą w terminie późniejszym) lub bezpośrednio w siedzibie MOS
Jelenia Góra.
Tryb wyboru ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu poniżej 30 tyś EUR.
Upoważniony do kontaktów z oferentami: Tomasz Kluch, tel.: 694 180 536,
(tech.mos.jg@wp.pl)
Możliwa wizja lokalna na obiektach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
Oferta ma zawierać cenę netto uwzględniającą całkowity koszt zakupu urządzeń i materiałów
do budowy instalacji, całkowity koszt montażu urządzeń, koszt rozruchu urządzeń i koszt
szkolenia pracowników.
W wypadku wyboru oferty, oferent ma obowiązek przed podpisaniem protokołu odbioru
dostarczy dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń wraz z instrukcjami obsługi w
języku polskim.
Gwarancja na dostarczone urządzenia i usługę montażu: dwa lata od daty odbioru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Specyfikacja zadania.
1. Założenia podstawowe.
-Monitoring i system alarmowy ma być zaopatrzony w urządzenia do komunikacji,
umożliwiające łączność i przekazywanie sygnału z kamer oraz sygnał alarmu do zewnętrznej
jednostki świadczącej usługę monitoringu i kierowania grupą interwencyjną.
-Monitoring ma być zaopatrzony w urządzenia umożliwiające zapis i przechowywanie zapisu
przez okres co najmniej dwa tygodnie.
-Monitoring ma być zaopatrzony w urządzenie umożliwiające odbiór sygnału z kamer oraz
obserwację bezpośrednią z kamer.
-System kamer ma zapewniać możliwość nocnej obserwacji nieoświetlonego trenu.
2. Obiekty przeznaczone do monitoringu
2.1. Stadion przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze
Rys. 1 Teren przeznaczony do monitoringu wizyjnego, oraz rozmieszczenie budynków
przeznaczonych do montażu instalacji alarmowej. w załączniku -  Specyfikacja
• Budynek nr 1 (szatnie). Szczegółowy rozkład pomieszczeń objętych inst alarmową w
załączniku nr 1.
• Budynek nr 2 (magazyny, sanitariaty). Szczegółowy rozkład pomieszczeń objętych inst
alarmową w załączniku nr 2.
• Budynek nr 3 (wieża obserwacyjna w trybunie). Jedno przeszklone pomieszczenie.
2.2. Basen przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze.
Rys. 2. Teren przeznaczony do monitoringu wizyjnego, oraz rozmieszczenie budynków
przeznaczonych do montażu instalacji alarmowej w załączniku -  Specyfikacja
• Budynek główny basenu miejskiego. Szczegółowe rozmieszczenie pomieszczeń
przeznaczonych do monitoringu na poszczególnych kondygnacjach w załącznikach nr 3,4,5.
2.3. Hala i korty przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze
Rys. 3. Teren przeznaczony do monitoringu wizyjnego, oraz rozmieszczenie budynków
przeznaczonych do montażu instalacji alarmowej w załączniku -  Specyfikacja
• Budynek nr 1 (hala sportowa) Szczegółowe rozmieszczenie pomieszczeń przeznaczonych
do monitoringu na poszczególnych kondygnacjach w załącznikach nr 6,7,8.
• Budynek nr 2 (domek tenisowy) Parterowy, częściowo przeszklony budynek. Trzy
pomieszczenia przeznaczone do instalacji alarmowej.

Szczegółowe plany obiektów w załącznikach.

Z poważaniem:
Dyrektor MOS Jelenia Góra
Ireneusz Taraszkiewicz

Lubanska1 (422kB) pdf
Lubanska2 (662kB) pdf
Basen piwnica (362kB) pdf
Basen parter (1118kB) pdf
Basen piętro (1003kB) pdf
Hala parter (1688kB) pdf
Hala piwnica (1818kB) pdf
Hala piętro (1445kB) pdf
Specyfikacja (714kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Sadowska (20 października 2017)
Opublikował: Maria Piwowarek (20 października 2017, 12:42:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1708