2021

2021

Zespól Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze

Łączne sprawozdanie finansowe za 2021 rok znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Miejskie Przedszkole nr19 im. Kubusia Puchatka

 https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe ZSE 2021r

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie 2021 SP3

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jeleniej Górze

Łączne sprawozdanie finansowe za 2021 rok znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe Zespółu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze za rok 2021

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze za rok 2021Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod [...]

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 6 za 2021r.

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 8 za rok 2021

Łączne sprawozdanie finansowe za 2021 rok znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

łączne sprawozdanie finansowe za 2021 rok znajduje się pod adresemhttps://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe za 2021 Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej Górze

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Miejskie Przedszkole nr 11 "Krasnala Hałabały"

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze za rok 2021Łączne sprawozdanie Urzędu Miasta znajduje się  pod adresem https://bip.jeleniagora.pl/a [...]

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. - Szkoła Podstawowa nr 5 w Jeleniej Górze

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Miejskie Przedszkole Nr 27 " Okrąglaczek" w Jeleniej Górze -Bilans i załączniki za rok 2021

Sprawozdanie łączne Miasta  znajduje sie pod adresem:https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora(Bilans 2021 + załącz [...]

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem:https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Miejskiego Przedszkola nr 4 w Jeleniej Górze

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Miejskiego Przedszkola nr 4Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawoz [...]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2021 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W JELENIEJ GÓRZE

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 - Szkoła Podstawowa nr 2

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem:https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

I LO - Sprawozdanie finansowe za rok 2021

I LO w Jeleniej Górze - Sprawozdanie finansowe za rok 2021 [...]

Sprawozdanie fnansowe MOS

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze

Sprawozdanie dostępne do wglądu/pobrania pod tym linkiem - Sprawozdanie finansowe za rok 2021 [PDF]Sprawozdanie łączne Miasta Jeleniej Góry znajduje się pod adresem: [...]

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze - sprawozdanie finansowe za 2021r.

 https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze - Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej GórzeSprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem:https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta [...]

Miejskie Przedszkole nr 2 - Sprawozdanie finansowe za 2021r.

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/408/16994/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

metryczka