2022

2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Miejskie Przedszkole Nr 27 " Okrąglaczek"

Łączne sprawozdanie finansowe za 2022 rok znajduje się pod adresem:https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozadnie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze za rok 2022. [...]

Miejskie Przedszkole Nr 27 " Okrąglaczek" w Jeleniej Górze

Łączne sprawozdanie finansowe za 2022 rok znajduje się pod adresem:https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie -finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze

Sprawozdanie dostępne do wglądu/pobrania pod tymi linkami:Sprawozdanie łączne Miasta Jeleniej Góry znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski w Jeleniej Górze

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta w Jeleniej Górze znajduje się pod adresem:https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 MOS

Sprawozdanie za rok 2022 MOS [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Sprawozdanie finansowe I Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2022- MP11

  Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem:https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 MP nr 13

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem:https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 z załącznikami Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej Górze

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 z załącznikami Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej Górze [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 - Szkoła Podstawowa Nr 15

Łączne sprawozdanie finansowe za 2022 rok znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz z załącznikami

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz z załącznikami. [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Miejskiego Przedszkola nr 4

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze

Łączne sprawozdanie finansowe za 2022 rok znajduje się pod adresem:https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe -ZSE Jelenia Góra

 link do sprawozdania finansowego Miasta Jelenia Góra za 2022r. https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Miejskie Przedszkole nr 2 - sprawozdanie finansowe za 2022r.

Sprawozdanie łączne Miasta znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe- Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze za rok 2022

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta Jelenia Góra https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze

Łączne sprawozdanie finansowe Miasta Jelenia Góra za 2022 r. znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora       [...]

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej - Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Łączne sprawozdanie finansowe za 2022 rok znajduje się pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Gorze

 link do sprawozdania finansowego Miasta Jelenia Góra za 2022r. https://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr11 w Jeleniej Górze

Sprawozdanie finansoweSprawozdanie finansowe Urzędu Miasta Jelenia Górahttps://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora-- [...]

Sprawozdanie finansowe SP3

aktywny link do sprawozdaniehttps://bip.jeleniagora.pl/artykul/448/19005/sprawozdanie-finansowe-miasta-jelenia-gora [...]

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze

Łączne sprawozdanie finansowe Miasta Jelenia Góra za 2022 r. znajduje się pod adresem: [...]

metryczka