Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w klasie EI 3023.11.2017

Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w klasie EI 30

23.11.2017

Jelenia Góra 23.11.2017
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż
drzwi ppoż w hali sportowej przy ul. Sudeckiej 42
Zadanie:
Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w klasie EI 30
Miejsce składania ofert:
Siedziba MOS Jelenia Góra, ul. Sudecka 42 (Hala Sportowa)  Sekretariat.
Termin składania ofert:
01.12.2017 godz. 12.00
Sposób składania ofert: 
Drogą elektroniczną na adres: biuro@mosjg.pl (konieczne wtedy dosłanie oferty w formie papierowej pocztą w terminie późniejszym) lub bezpośrednio w siedzibie MOS Jelenia Góra.
Tryb wyboru ofert: 
Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu poniżej 30 tyś EUR.
Warunek udziału: wymagalność wykonania zadania do 29.12.2017.
Upoważniony do kontaktów z oferentami: 
Tomasz Kluch, tel.: 694 180 536,(tech.mos.jg@wp.pl)

Możliwa wizja lokalna na obiektach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Oferta ma zawierać cenę netto uwzględniającą całkowity koszt dostawy drzwi według specyfikacji, demontaż drzwi istniejących i montaż drzwi dostarczonych w zgodzie z przepisami ppoż. 
Przed realizacją zamówienia wykonawca ma obowiązek wykonać dokładne pomiary wymiarów drzwi i dostosować zamówienie do istniejących warunków.
W wypadku wyboru oferty, oferent ma obowiązek przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczyć wymagane przepisami atesty i aprobaty techniczne.
Gwarancja na dostarczone urządzenia i usługę montażu: dwa lata od daty odbioru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Specyfikacja zadania.
Zakres zadania:
1. Dostawa stolarki według podanej specyfikacji.
2. Demontaż istniejącej stolarki
3. Montaż zgodnie z przepisami ppoż i budowlanymi.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna drzwi.
Specyfikacja (36kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Sadowska (23 listopada 2017)
Opublikował: Maria Piwowarek (23 listopada 2017, 13:00:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 916