Postępowanie w zakresie usunięcia drzewostanu i wprowadzenia nasadzeń zastępczych.12.02.2019

Postępowanie w zakresie usunięcia drzewostanu i wprowadzenia nasadzeń zastępczych.

12.02.2019

Jelenia Góra dnia 06.02.2019

Postępowanie w zakresie usunięcia drzewostanu i wprowadzenia nasadzeń zastępczych.


Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze ogłasza postępowanie, w zakresie wyboru firmy do wykonania decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wycinki obumierających drzew i wprowadzeniu nasadzeń zastępczych.

Miejsce wykonania zlecenia
Jelenia Góra, Korty Tenisowe przy ul. Sudeckiej 42.

Zakres zlecenia:
1. Wycinka drzew (14 szt) zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego (zał 1 i 2)
2. Karczowanie pni do poziomu gruntu
3. Wywózka drewna oraz gałęzi pozostałych po wycince.
4. Uprzątnięcie terenu (usunięcie pozostałości gałęzi, igieł, liści i tym podobne, niwelacja kolein po sprzęcie ciężkim kołowym powstałych w wyniku prowadzenia działań)
5. Dostawa i wykonanie nasadzeń zastępczych 10 szt. (sosna czarna o obwodzie pnia na wysokości 100 cm 8-10 cm)

Termin wykonania zlecenia:
Wycinka drzewostanu nie później niż 15 marca 2019, oczyszczenie terenu i nasadzenia zastępcze nie później niż 31 marca 2019 roku (wywózka drzewa możliwa po wykonaniu nasadzeń zastępczych)

Gwarancje wykonawcy:
1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie nasadzeń zastępczych minimum 3 lata.
2. Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z przepisami, na własną odpowiedzialność gwarantując przy tym zachowanie należytego bezpieczeństwa i poniesie odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe z jego działań związanych ze zleceniem.
3. Przed przystąpieniem do robót wykonawca podpisze z zamawiającym umowę zawierającą
wszystkie wskazania niniejszej specyfikacji. Jednocześnie przystąpienie do postępowania i złożenie oferty stanowi zgodę wykonawcy na wszystkie zapisy niniejszej specyfikacji.

Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, ul. Sudecka 42 (hala sportowa), sekretariat. Do dnia 15.02.2019 godzina 10.00.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Izabela Barczyńska. Tel: 075 769-71-40.


Dyrektor MOS Jelenia Góra
Ireneusz Taraszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Sadowska (12 lutego 2019)
Opublikował: Maria Piwowarek (12 lutego 2019, 09:22:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 983