Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: Informujemy, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak
ofert.


Wytworzył: Kinga Banasik (13 grudnia 2021)
Wprowadził: Kinga Banasik (13 grudnia 2021, 08:12:22)stanowisko:

konserwator - rzemieślnik

miejsce pracy: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 26 listopada 2021  15:00
Zespól Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 34
58-560 Jelenia Góra
tel. 075 64-56-228, 075 64-56-248
e-mail: zsart@zsart.edu.pl
Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego
w Jeleniej Górze
 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Konserwator-rzemieślnik(elektryk)
 
Wymiar zatrudnienia : etat 1/1, umowa o prace na czas nieokreślony
Wymagania niezbędne:
1.       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
2.       aktualne uprawnienia SEP
3.       dyspozycyjność,
4.       mile wiedziane wykształcenie techniczne lub zawodowe
5.       odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
6.       dokładność,
7.       umiejętność pracy w zespole,
8.       mile widziane doświadczenie w konserwacji, naprawie maszyn i urządzeń.
 
Zakres wykonywania zadań na stanowisku :
1.    Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p.poż.
2.    W przypadku remontu bieżącego lub kapitalnego praca wg dodatkowych ustaleń.
3.    Porządkowanie szkoły podczas przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich .
4.    Piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego - w przypadku awarii sprzętu - natychmiast zgłaszać przełożonym.
5.    Usuwanie wszelkich usterek technicznych oraz ogólny nadzór nad sprawnością techniczną obiektu szkoły.
6.    Dozór nad instalacją szkoły - czuwanie nad jej sprawnością i porządkowanie pomieszczeń
7.    Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych szkoły oraz wokół budynku szkolnego.
 
Wymagane dokumenty
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje,
5. kserokopie świadectw pracy
6. oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,
 
Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko „Konserwator-rzemieślnik”, w kadrach w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego ul. Cieplicka 34 w dni robocze od godz. 8ºº do 15ºº, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2021 r.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane po zakończonym postępowaniu naborowym.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego procesu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w uzgodnionym indywidualnie terminie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, musi być opatrzone klauzulą :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

metryczka


Wytworzył: Kinga Banasik (16 listopada 2021)
Opublikował: Kinga Banasik (16 listopada 2021, 10:45:16)

Ostatnia zmiana: Kinga Banasik (13 grudnia 2021, 08:12:23)
Zmieniono: ogłoszenie wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 275