Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Anita Czarnecka, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka uzyskała największą liczbę punktów, posiada odpowiednie doświadczenie i w najwyższym stopniu spełniła oczekiwania komisji rekrutacyjnej.


Wytworzył: Renta Rachwał (17 stycznia 2022)
Wprowadził: Agnieszka Fang (17 stycznia 2022, 13:24:01)stanowisko:

referent ds. biurowo-księgowych

miejsce pracy: Zespół Szkół Licelanych i Zawodowych nr 2
termin składania dokumentów: 31 grudnia 2021  12:00
 
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2
W JELENIEJ GÓRZE
OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO
REFERENT DS. BIUROWO-KSIĘGOWYCH W WYMIARZE 1/2 ETATU
 
 
Wymagania niezbędne:
1.wykształcenie wyższe  lub  średnie ekonomiczne
2. co najmniej trzy letni staż pracy w obszarze finansów i księgowości
3.znajomość przepisów o systemie oświaty
4.znajomość zasad rachunkowości
5.dobra znajomość Office (WORD i Excel)
4.zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 
Wymagania dodatkowe:
1.dyspozycyjność
2.umiejętność współpracy z zespołem ludzkim.
3.odpowiedzialność
4.umiejętność redagowania pism urzędowych
 
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.Dekretacja dokumentów i ich wprowadzanie do systemu księgowego
2.Prowadzenie kasy szkoły.
3.Wystawianie faktur za wykonane usługi.
4. Prowadzenie rejestry VAT.
5. Przygotowanie dokumentacji do wyprawek i stypendiów szkolnych
 
Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia świadectw – do wglądu 
   oryginały),
4.doświadczenie zawodowe (kserokopia świadectw pracy  – do wglądu  oryginały),
5.inne kwalifikacje i umiejętności (dokumentacja),
6.zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych – oryginał,
 
Zatrudnienie od 01.02.2022r.
                                                                              Dyrektor                                                                              Renata Rachwał

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie dyrektora w pok.210 lub pocztą na adres : Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2  58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 39/41.
                                            

Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole oraz  na stronie internetowej szkoły.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),powinny być opatrzone klauzulą ;Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1593 z późn.zm.).
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Renta Rachwał (26 listopada 2021)
Opublikował: Agnieszka Fang (26 listopada 2021, 12:27:10)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Fang (17 stycznia 2022, 13:24:01)
Zmieniono: Wynik konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 817