Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2022

wybrany kandydat: Piotr Gremza, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o pracę


Wytworzył: Kinga Banasik (21 kwietnia 2022)
Wprowadził: Kinga Banasik (21 kwietnia 2022, 12:10:55)stanowisko:

kierowca-rzemieślnik

miejsce pracy: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 15 kwietnia 2022  15:00
Forma zatrudnienia – cały etat 
Zakres obowiązków:
1.   Dbanie o należyty stan techniczny powierzonego pojazdu oraz o jego estetykę.
2.   Prowadzenie ścisłej ewidencji wyjazdów w karcie drogowej.
3.   Bezwzględne przestrzeganie garażowania pojazdu na terenie szkoły.
4.   Dbanie o należyty porządek w garażu.
5.   Wykonywanie zaopatrzenia dla potrzeb szkoły, zgodnie ze zleceniem przełożonego.
6.   Każdorazowe uzgodnienie wyjazdów z Kierownikiem Administracyjno - Gospodarczym.
7.   Ścisłe i terminowe rozliczanie się z dokonywanych zakupów.
8.   Dokonywanie  zakupów   w placówkach hurtowych w celu otrzymania środków po niskich cenach i dobrych jakościowo.
9.    Wykonywanie czynności spedycyjnych w pełnym zakresie / za wyładunek, rozliczenie, odpowiedzialność materialna itp./.
10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Administracyjno – Gospodarczego i Dyrekcję Szkoły.
 
Wymagane kwalifikacje Prawo jazdy kat. B Wykształcenie min. Zawodowe.
 
  Wymagane dokumenty
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje,
5. kserokopie świadectw pracy
7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,  
Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko kierowca-rzemieślnik, w kadrach w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego ul. Cieplicka 34, pok. 104 w dni robocze od godz. 8ºº do 15ºº w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2022 r.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane po zakończonym postępowaniu naborowym.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego procesu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w uzgodnionym indywidualnie terminie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV, musi być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Banasik (17 marca 2022)
Opublikował: Kinga Banasik (17 marca 2022, 08:27:40)

Ostatnia zmiana: Kinga Banasik (21 kwietnia 2022, 12:10:55)
Zmieniono: ogłoszenie wyników nabóru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 485