Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: BRAK KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA


Wytworzył: Kinga Banasik (12 września 2022)
Wprowadził: Kinga Banasik (12 września 2022, 14:01:02)stanowisko:

elektryk - rzemieślnik

miejsce pracy: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2022  15:00
 
Wymiar zatrudnienia : etat 1/1, umowa o prace na czas nieokreślony
Wymagania niezbędne:
1.       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
2.       aktualne uprawnienia SEP
3.       dyspozycyjność,
4.       mile wiedziane wykształcenie techniczne lub zawodowe
5.       odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
6.       dokładność,

7.       umiejętność pracy w zespole,
8.       mile widziane doświadczenie w konserwacji, naprawie maszyn i urządzeń.
 
Zakres wykonywania zadań na stanowisku : 
1.    Porządkowanie szkoły podczas przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich .
2.    Piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego - w przypadku awarii sprzętu - natychmiast zgłaszać przełożonym.
3.    Usuwanie wszelkich usterek technicznych oraz ogólny nadzór nad sprawnością techniczną obiektu szkoły.
4.    Dozór nad instalacją szkoły - czuwanie nad jej sprawnością
5.    Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych szkoły oraz wokół budynku szkolnego.
6.    Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p.poż.
7.    W przypadku remontu bieżącego lub kapitalnego praca wg dodatkowych ustaleń
 
Wymagane dokumenty
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje,
5. kserokopie świadectw pracy
6. oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,
 
Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko „elektryk- rzemieślnik” w kadrach w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego ul. Cieplicka 34 w dni robocze od godz. 8ºº do 15ºº, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2022 r.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane po zakończonym postępowaniu naborowym.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego procesu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w uzgodnionym indywidualnie terminie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, musi być opatrzone klauzulą :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Banasik (9 sierpnia 2022)
Opublikował: Kinga Banasik (9 sierpnia 2022, 14:02:47)

Ostatnia zmiana: Kinga Banasik (12 września 2022, 14:01:02)
Zmieniono: BRAK KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 219