Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

stanowisko:

ROBOTNIK do pracy lekkiej - sprzątanie

miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ulica Jana Kilińskiego 5, 7
termin składania dokumentów: 10 lutego 2023  12:00
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
Ul. Jana Kilińskiego 5, 7
58-500 Jelenia Góra
Telefon/fax: 75 64-53-270; poczta internetowa: bursa1@jeleniagora.pl
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI: ROBOTNIK do pracy lekkiej - sprzątanie
(na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04)
1. Stanowisko: Robotnik do pracy lekkiej
2. Miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
3. Wymiar czasu pracy: 1 etat, praca zmianowa, w tym nocna w okresie wakacji.
4. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a. Wykształcenie: co najmniej podstawowe,
b. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
c. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie),
d. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych obowiązków,
e. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na o stanowisku- robotnik do pracy lekkiej, polegających m.in. na:
1. Sprzątaniu pomieszczeń Bursy
2. Sprzątaniu terenu wokół Bursy
3. Dozorowaniu obiektu
4. Nadzór nad magazynem pościeli
5. Planowanie i zamawiane na czas środków chemicznych potrzebnych do w/w prac
f. Kultura osobista w stosunku do wychowanków i pracowników Bursy
g. Szczegółowy zakres czynności na tym stanowisku dostępny jest w administracji Bursy Szkolnej nr 1 od 7:00 do 15:00 w dni robocze – tylko kontakt telefoniczny na numer75 64-53-270 wew. 25.
5. Wymagane dokumenty:
a. Podanie o pracę z CV uwzględniającym przebieg pracy zawodowej.
b. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
c. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.).
6. Termin składania dokumentów: 10  lutego  2023 roku do godziny 12:00.
7. Dokumenty można składać osobiście od 7:00 do 15:00 w dni robocze w administracji Bursy, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres : bursa1@jeleniagora.pl (skan z podpisem).
8. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie BIP Bursy Szkolnej nr 1 -http://edukacja.bip.jeleniagora.pl/ . W ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia naboru należy odebrać złożone dokumenty, w przypadku nieodebrania – będą one komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 64-53-270 od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
Dyrektor Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
Krzysztof Raczek

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Raczek (23 stycznia 2023)
Opublikował: Krzysztof Raczek (23 stycznia 2023, 10:12:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597