Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Bogdan Ornafa, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: W najwyższym stopniu spełnił wymagania naboru.


Wytworzył: Krzysztof Raczek (3 czerwca 2024)
Wprowadził: Krzysztof Raczek (3 czerwca 2024, 16:04:54)stanowisko:

konserwator (pomoc rzemieślnika)

miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ulica Jana Kilińskiego 5, 7
termin składania dokumentów: 28 maja 2024  12:00
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
Ul. Jana Kilińskiego 5, 7
58-500 Jelenia Góra
Telefon/fax: 75 64-53-270; poczta internetowa: bursa1@jeleniagora.pl
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI: konserwator (pomoc rzemieślnika).
(na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04)
1. Stanowisko: konserwator (pomoc rzemieślnika).
2. Miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
3. Wymiar czasu pracy: 0,75 etat, praca zmianowa, w tym nocna.
4. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a. Wykształcenie co najmniej podstawowe;
b. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie); oświadczenie o niekaralności;
c. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku pomoc rzemieślnika;
d. umiejętności związane z utrzymaniem terenu zielonego i naprawami oraz konserwacją budynku i wyposażenia Bursy; 
e. kultura osobista 
f. szczegółowy zakres czynności na tym stanowisku dostępny jest w administracji Bursy Szkolnej nr 1 od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
5. Wymagane dokumenty:
a. Podanie o pracę z CV uwzględniającym przebieg pracy zawodowej.
b. Oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności.
        c. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.
6. Termin składania dokumentów: 28 maja 2024 roku do godziny 12:00.
7. Dokumenty można składać osobiście od 7:00 do 15:00 w dni robocze w administracji Bursy, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres : bursa1@jeleniagora.pl (skan z podpisem).
8. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie BIP Bursy Szkolnej nr 1 -http://edukacja.bip.jeleniagora.pl/ . W ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia naboru należy odebrać złożone dokumenty, w przypadku nieodebrania – będą one komisyjnie zniszczone.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 64-53-270 od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
Krzysztof Raczek

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Raczek (20 maja 2024)
Opublikował: Krzysztof Raczek (20 maja 2024, 10:30:21)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (3 czerwca 2024, 16:04:54)
Zmieniono: Wprowadzono rozstrzygnięcie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 393